obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Nowy Honorowy Obywatel Gminy Bolków

janasPodczas XXX Sesji Rady Miejskiej Pan Marek Janas został odznaczony tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Bolków”.

Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński złożył wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bolków” Panu Markowi Janasowi. Zgodnie z regulaminem nadania powyższego tytułu, stanowiącym załącznik do statutu Gminy Bolków, przedmiotowy wniosek rozpatrzyła Kapituła Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bolkow”, która jednoznacznie wypowiedziała się za przedstawieniem Radzie Miejskiej w Bolkowie projektu uchwały o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bolków” Panu Markowi Janasowi.


Pan Marek Janas jest mieszkańcem Bolkowa od 1988 r., kiedy to podjął pracę w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie na stanowisku Dyrektora, pełniąc tę funkcję nieprzerwanie do 2009 r. Obecnie przebywa na emeryturze. W latach 1998–2014 sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Bolkowie, a w kadencjach 2006–2010 i 2010–2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Bolkowa pełniąc w nim rolę Przewodniczącego. Przez cały okres zamieszkiwania w Bolkowie podejmuje szereg działań na rzecz popularyzacji i rozwoju gminy Bolków oraz warunków funkcjonowania społeczności lokalnej.
Pan Marek Janas jest osobą w sposób szczególny zaangażowaną i związaną z mieszkańcami Bolkowa oraz miejscowości wiejskich. Jest osobą znaną w gminie Bolków i cenioną zarówno za osiągnięcia zawodowe, jak i ciągłą oraz efektywną działalność społeczną. W ponad dwudziestoletnim okresie sprawowania funkcji dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie przyczynił się do pełnego rozwoju tej placówki, wzbogacania i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej szkoły, będącej jedyną placówką ponadgimnazjalną na terenie gminy Bolków. Od 1998 r. przez kolejne cztery czteroletnie kadencje otrzymywał mandat zaufania od wyborów, będąc wybieranym na radnego Rady Miejskiej w Bolkowie. Jego zaangażowanie przełożyło się na uznanie ze strony pozostałych radnych, którzy przez dwie ostatnie kadencje powierzali mu funkcję Przewodniczącego Rady.
Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Pana Marka Janasa zostało opracowanych wiele dokumentów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy, tj. m.in.: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bolkowa, Plany Odnowy Wsi: Świny, Kaczorów, Mysłów, Radzimowice i Wolbromek, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bolków na lata 2014-2020. Ponadto jako Przewodniczący Rady był inicjatorem: procesu rewitalizacji Parku Miejskiego w Bolkowie, powstania planów rewitalizacji dawnego kościoła ewangelickiego w Bolkowie na cele obiektu kultury, utworzenia panelu dyskusyjnego na temat promocji rozwoju turystyki na terenie gminy Bolków, zorganizowania konkursu na produkt lokalny, utworzenia galerii Honorowych Obywateli Gminy Bolków.
W latach 2005-2006 Pan Marek Janas był Przewodniczącym Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne „Integracja” w Bolkowie. W okresie tym udało mu się pozyskać środki finansowe na rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy i zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz we współpracy ze społecznikami z Holandii pozyskać dla stowarzyszenia sprzęt rehabilitacyjny, odzież i meble. Działalność na rzecz niepełnosprawnych kontynuuje nadal.
W latach 1991-2010 Pan Marek Janas pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Współpracy z Gminami Zagranicznymi. Z jego znaczącym udziałem gmina Bolków nawiązała oficjalne partnerskie kontakty z gminą Heerde w Holandii, z miastem Borken i miastem Bad Muskau w Niemczech. Dbał o kontynuowanie tej współpracy nie tylko przez okres przewodniczenia Komitetowi, ale również w późniejszych latach. Obecnie nadal mocno angażuje się w ten obszar współpracy. Podejmował liczne działania polegające na nawiązywaniu kontaktów przez poszczególne grupy społeczeństwa bolkowskiego z grupami z miast partnerskich. Wspomagał rozwój tych kontaktów poprzez tłumaczenia korespondencji, rozmów, tekstów prasowych. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy na tym polu działalności społecznej udało się przeprowadzić szereg inicjatyw o charakterze międzynarodowym: organizacja nauki języka niemieckiego przez Bolkowian i języka polskiego przez mieszkańców Heerde i Borken, wymiany młodzieży, udział w świętach miast, warsztatach, pomoc w organizacji staży dla polskich pielęgniarek w Holandii i staży fizjoterapeutek holenderskich w Bolkowie.
Pan Marek Janas od 2010 r. pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Bolkowa. Aktywnie angażuje się w ochronę i zachowanie dziedzictwa historycznego gminy i jej turystyczny rozwój, a przez to również w promocję gminy. Jako przewodniczący TMB był inicjatorem i aktywnie angażował się w następujące działania: w latach 2010-2011 pomagał w pozyskaniu środków finansowych ze Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania i Pielęgnacji Śląskich Organów (VEESO) na renowację zabytkowych organów w Kaczorowie (koszt ponad 43.000 euro); prowadził projekt młodzieżowy polsko-niemiecki z okazji 700-lecia Kaczorowa i zorganizował wystawę historyczną przy współpracy Muzeum Regionalnego w Mettmann w Niemczech; w roku 2011 pozyskał środki i wyprodukował profesjonalny film „Bolków-od legendy do współczesności”; zapoczątkował tradycję cyklicznych letnich koncertów organowych w Bolkowie i Kaczorowie - od roku 2012 z międzynarodową obsadą wykonawczą oraz pozyskał środki na ten cel z programu „Działaj lokalnie”; udzielił pomocy gminie Bolków w pozyskaniu środków ze strony niemieckiej na rewitalizację byłego kościoła ewangelickiego w Bolkowie; w 2015 r. pozyskał środki i zrealizował projekt „Lifting otoczenia kapliczki przy zamku w Bolkowie-dla swoich i przyjezdnych”; stale propaguje historię Bolkowa i okolic na internetowych portalach społecznościowych i w prasie lokalnej.
Postawa i działania Pana Marka Janasa stanowią wzór człowieka zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, w której funkcjonuje na co dzień. Jednocześnie wykraczając poza prywatną codzienność tworzy podstawy aktywności społecznej dla współpracujących z nim osób, które czerpią satysfakcję z działań bezinteresownych na rzecz wspólnoty.
Opisane działania Pana Marka Janasa w pełni predysponują go do uzyskania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bolków.

janas janas

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO