obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gospodarka odpadami

Apel do mieszkańców

Szanowni Państwo,

mieszkańcy Bolkowa, składając deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w większości oświadczyli, że na terenie swoich nieruchomości odpady będą gromadzić w sposób selektywny. Zgodnie z przyjętym w Gminie Bolków modelem segregacji, na terenie gminy zostały ustawione ogólnodostępne pojemniki na szkło, do których należy wrzucać puste opakowania ze szkła (np. słoiki, butelki po napojach) oraz stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń.

Ze względu na to, że cena przyjęcia szkła do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce wynosi 75,00 zł netto za tonę, a cena odpadów zmieszanych 239,00 zł netto, zabrania się wrzucania do pojemników na szkło: szyb okiennych i samochodowych, kineskopów, ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń żaroodpornych, żarówek, świetlówek, termometrów, wyrobów ze szkła hartowanego i zbrojonego, kapsli, zatyczek, zakrętek, a przede wszystkim odpadów zmieszanych, plastiku, papieru, odzieży itp.

Niestety, takie nieprawidłowości były wielokrotnie ujawniane w okolicy Państwa nieruchomości przez przedsiębiorstwo świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Bolków („COM-D" Sp. z o. o.). Rażące błędy w sposobie segregowania szkła, groziły przyjęciem zanieczyszczonego szkła jako odpadów zmieszanych, za dużo większą cenę.

Dodatkowo gmina Bolków, przez zanieczyszczanie odpadów szklanych, może nie uzyskać tzw. poziomu odzysku, wskazanego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), co grozi nałożeniem na Gminę i jej mieszkańców kar pieniężnych.

Sytuacja ta, w konsekwencji może skutkować wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami, nawet do 15 zł za osobę. Obecnie obowiązująca stawka nie przewiduje bowiem kar i większych wydatków za brak segregacji szkła, a jedynie selektywne gromadzenie odpadów, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Proszę zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na to co jest wrzucane do pojemników na szkło opakowaniowe w Państwa okolicy i o przestrzeganie zasad segregacji obowiązujących w Naszej Gminie.

Miejsce przeznaczenia odpadów z gminy Bolków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o.
Odpady komunalne z Gminy Bolków zagospodarowuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.

Czytaj więcej...

PSZOK

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: zlokalizowany na terenie byłego wysypiska śmieci w Wierzchosławicach, czynny od wtorku do soboty w godzinach od 1100 do 1700. W tym miejscu są odbierane następujące odpady: zużyte opony, gruz z drobnych remontów, niesprawny sprzęt AGD i RTV, odpady zielone, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe*, odzież, przeterminowane lekarstwa, świetlówki, puszki po farbach i butelki po rozpuszczalnikach.

Czytaj więcej...

Zasady segregacji odpadów i wnoszenia opłat od 1 lipca

Do pobrania Ulotka z podstawowymi informacjami: ULOTKA

Punkty zbioru przeterminowanych i niepotrzebnych leków na terenie Gminy Bolków

Punkty zbioru przeterminowanych i niepotrzebnych leków na terenie Gminy Bolków:

Apteka „ARNIKA”

ul. Piastowska 5

59-420 Bolków

Apteka „ZAMKOWA”

ul. Świerczewskiego 19
59-420 Bolków

Apteka "PRZY FONTANNIE"
ul. Rynek 33
59-420 Bolków

Podkategorie

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO