obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Uchwała antysmogowa dla obszaru województwa dolnośląskiego

Z dniem 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy trzech uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r.

Gminy Bolków dotyczy uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155).

Uchwała antysmogowa stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców i podmioty gospodarcze, także właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty, jeśli mają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe o mocy poniżej 1MW.

       Uchwała dotyczy paliw stałych (głównie drewna i węgla) oraz urządzeń do ich spalania: kotłów, piecokuchni, pieców (także kaflowych) i kominków - zarówno typu „koza” jak
i kominków z płaszczem wodnym oraz z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 2. mułów węglowych i odpadów węglowych (flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem),
 3. miału (węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3mm),
 4. wilgotnego drewna (drewno o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%) – spalać można tylko drewno suche, sezonowane.

 Na obszarze województwa dolnośląskiego:

1. Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu):

 • dla kotłów emisja cząstek stałych (PM) nie może przekraczać 40 mg/m³
  w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3
  w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; instalacja nie posiada rusztu awaryjnego;
 • dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń emisja cząstek stałych (PM) nie może przekraczać 40 mg/m3 przy zamkniętej komorze spalania lub 50 mg/m3 przy otwartej komorze spalania.;
 • uchwałodawca dopuszcza osiągniecie granicznych wielkości emisji pyłu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń poprzez montaż urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu (elektrofiltry).

2.Od 1 stycznia 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji istniejących niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012;

3.Od 1 stycznia 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji istniejących spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 Oznacza to, że od 1 lipca 2028 r. można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Kontrolą nowych przepisów zajmuje się straż miejska, uprawnienia maja też policja i inspektorzy ochrony środowiska.

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.

Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Obwieszczenie z 15.02.2019

Informacja o przystąpieniu do projektu.

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdf[ ]564 kB

Spalanie śmieci

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych oraz zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz!

Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci.  Substancje te uszkadzają narządy wewnętrzne i wywołują wiele chorób nowotworowych.

PAMIĘTAJ !

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

W piecu domowym możesz spalać tylko:

 • węgiel, koks,
 • drewno, trociny, wióry,
 • odpady z kory i korka,
 • papier, tekturę i karton.

DOBRZE WIEDZIEĆ!

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powoduje odkładanie
się tzw. mokrej sadzy w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.

UWAGA !

„Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny."
(art. 191 ustawy o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
Kara może wynieść nawet 5.000 zł.

Sprawdź, co spalasz w piecu!


komin dymDzięki firmie Abrys Sp. z o.o. oraz stronie internetowej www.misja-emisja.pl możesz sprawdzić co spalasz w piecu. Opracowano aplikację – Kalkulator niskiej emisji, dzięki której można oszacować, jakie skutki powoduje palenie w piecach różnych surowców (węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego, ekogroszku, a także odpadów). Sprawdź, jaką emisję zanieczyszczeń można spowodować wrzucając do pieca tonę węgla, a co, jeśli wrzucimy do niego butelkę PET bądź czasopisma.

 

piechttp://kalkulator.misja-emisja.pl/

System monitoringu jakości powietrza

czyste powietrze samZachęcamy do sprawdzania na bieżąco stanu jakości powietrza w naszym regionie za pomocą strony internetowej http://air.wroclaw.pios.gov.pl/. Mapa monitoringu powietrza pozwala na sprawdzenie stanu jakości powietrza w kilkunastu miejscowościach na terenie województwa dolnośląskiego. Przy pomiarach przyjęto sześciostopniową skalę oceny od bardzo dobrej do bardzo złej. Na wynik wpływają pomiary poszczególnych zanieczyszczeń powietrza mieszonych na stacjach. Ponadto na stronie internetowej można zapoznać się z komunikatami wydanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dotyczącymi jakości powietrza.
http://air.wroclaw.pios.gov.pl/

Ocena jakości powietrza

ok no

Inspekcja Ochrony Środowiska co roku publikuje ocenę jakości powietrza za rok ubiegły. Zbiorcze raporty i forma graficzna poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w kraju, dostępne są na stronie internetowej:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality/type/R

Wyniki przeprowadzonych pomiarów i badań dostępne są dla okresu od roku 2004 do 2015.

Ponadto zainteresowane osoby mogą zapoznać się z tegoroczną publikacją pt.: „Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce".

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000657

Kompendium wiedzy zostało opublikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO