obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dla mieszkańca

Dofinansowanie do wymiany starych źródeł ogrzewania

Informacja Burmistrza Bolkowa w sprawie możliwości pozyskania przez mieszkańców Gminy Bolków dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania

Burmistrz Bolkowa informuje, że prowadzony będzie nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła planowany w 2019 r.

Gmina Bolków zamierza przystąpić do projektu, który dotyczy dofinansowania wymiany starych źródeł ciepła w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym”, typ 3.3 e: „Modernizacja systemów grzewczych
i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu RPO WD 2014-2020. Podjęcie przez Gminę działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

O dotację z RPO WD 2014-2020 mogą ubiegać się osoby i podmioty posiadające tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku). Jeżeli z audytu wyniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku może być zobowiązany do jej wykonania.

Dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 do nowych urządzeń grzewczych wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Projekt przewiduje dofinansowanie na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne).

Wydatki/koszty poniesione w ramach projektu muszą być udokumentowane za pomocą umów z wykonawcą, faktur, protokołów odbioru, innych dokumentów.

Kosztem kwalifikowanym może być również audyt energetyczny oraz koszty niezbędnej dokumentacji (pozwoleń, projektów itp.).

Dotacje na wymianę starych kotłów są dostępne tylko za pośrednictwem Gminy. Dla sporządzenia wniosku przez Gminę konieczne jest by mieszkańcy zadeklarowali wymianę kotła i udział w projekcie RPO WD 2014-2020. Złożona deklaracja pozwoli na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinasowania.

Wypełnioną deklaracje należy składać  w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, pok. nr 2
w terminie od 17 września 2018 r. do 31 października 2018 r.

Deklaracje dostępne do pobrania w załączniku do informacji oraz w Urzędzie Miejskim w Bolkowie pokój nr 2.

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja-kotly-10.10.2018.docx)Deklaracja[ ]28 kB
Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO