obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dla mieszkańca

Sesja XLVII

rada miejska   Z A W I A D O M I E N I E

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 1200 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w sali Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie ul. Szpitalna 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2018 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
     1) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gminy, rad powiatów,    sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;
     2) w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/296/18 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/212/01 Rady Miejskiej
w Bolkowie z dnia 23 lutego 2001 w sprawie ustalenia opłaty targowej na obszarze miasta Bolków;
     3) w sprawie zmiany uchwały nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia
30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej;
     4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków – edycja 2018 r.;
     5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków,
     6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części obrębu Sady Górne;
     7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 183/37 obręb Sady Dolne;
     8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wolbromek.
11. Podjęcie wniosków.
12. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Mirosław Pustuła

Załączniki:
Pobierz plik (projekty ustaw.zip)projekty ustaw.zip[ ]18512 kB
Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO