obrazek Opuść wersję dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Festyn w Mysłowie 2018 r.

Pogoda dopisała podczas festynu wiejskiego, który odbył się w minioną sobotę w Mysłowie. Organizatorzy imprezy zadbali o wiele atrakcji dla przybyłych gości. Każdy mógł sprawdzić się i spróbować sił w cięciu drzewa, jeździe na rowerze czy rzucie wężem strażackim. Mniej aktywnych fizyczne mogli obejrzeć sprzęt strażacki oraz pokazy ratownictwa medycznego. Zwieńczeniem imprezy były pokazy w wykonaniu „Black Fire” oraz zabawa taneczna.

 

20180825 164034 20180825 164055 20180825 164232 20180825 164409 20180825 164943 20180825 165035 20180825 165918 20180825 165950 20180825 171250 20180825 172510 20180825 172605 

Spotkanie z partnerami Borken

 

Grupa osiemdziesięciu Niemców wraz z Burmistrz z partnerskiego miasta Borken spotkała się z władzami samorządowymi naszego miasta i mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury, uświetnione zostało występami lokalnych zespołów ludowych „Bolkowianie”, „Echo”, „Lipowianie”. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy zespołu „Metamorfoza”. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się pod Pomnik Pamięci w celu złożenia kwiatów.

IMG 4336 IMG 4337 IMG 4345 IMG 4349 IMG 4351 IMG 4358 IMG 4370 IMG 4375 IMG 4384 IMG 4386 IMG 4388 IMG 4393 IMG 4401 IMG 4414 IMG 4424 IMG 4427 IMG 4432 IMG 4436 IMG 4442 IMG 4451 IMG 4456 IMG 4458 IMG 4463 IMG 4473 IMG 4486 IMG 4491 IMG 4494 IMG 4495 IMG 4498 IMG 4503

Castle Party 2018

cp

Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party

Stypendia Burmistrza

stypendiaW Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Bolkowie odbyła się uroczystość rozdania stypendiów Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy Bolków. Nagrody przyznawano w dwóch kategoriach: nauka oraz osiągnięcia w sporcie. Stypendia trafiły do 7 uczniów ze szkół w Bolkowie, Lipie i Kaczorowie. Nagrodzeni uczniowie reprezentują gminę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Kolejny sprzęt dla OSP

ospW dniu 9 lipca, o godz. 13.00, w Urzędzie Miejskim w Bolkowie odbyło się kolejne przekazanie nabytego wyposażenia ratowniczego dla OSP.

Zadanie to „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
Zakupiona torba ratownicza PSP R1 trafiła tym razem do jednostki OSP w Starych Rochowicach, będącej w szeregach KSRG.

Czytaj więcej...

Przegląd zespołów ludowych

pzlVIII Przegląd Zespołów Folklorystycznych odbył się 8 lipca br. w Lipie. Na scenie zaprezentowały się zespoły nie tylko z gminy Bolków, ale także okoliczne zespoły ludowe. Występujące grupy zarażały publiczność pozytywną energią, za co nagradzani byli gromkimi brawami. Tego dnia nie było wygranych ani przegranych. Każdy zespół odebrał z rąk Burmistrza Bolkowa Jarosława Wrońskiego oraz Sołtys Iwony Niewiadomskiej pamiątkową statuetkę i dyplom. Zwieńczeniem imprezy było losowanie nagród głównych w loterii fantowej, a następnie wspólne biesiadowanie.

Czytaj więcej...

Kolejny sprzęt dla OSP

osp2506W dniu 25 czerwca, o godz. 13.00, w Urzędzie Miejskim w Bolkowie odbyło się kolejne przekazanie nabytych urządzeń i wyposażenia ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Bolków. Zadanie to „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Zgodnie z rekomendacją zespołu weryfikującego wniosek, zakupiony sprzęt trafił
do trzech jednostek OSP z terenu Gminy Bolków, a mianowicie:

- OSP w Sadach Dolnych - defibrylator AED

- OSP w Kaczorowie - defibrylator AED

- OSP w Bolkowie - rozpieracz kolumnowy dwutłokowy RA 4332C

Czytaj więcej...

Czaty zamkowe 2018

czatyWspomnienie Jacka Kaczmarskiego już po raz VIII towarzyszyło tym, którzy 30 czerwca br. odwiedzili Zamek Bolków podczas Czatów Zamkowych- Festiwalu Piosenki Literackiej im. Jacka Kaczmarskiego. Impreza jest doskonałą okazją do spotkania miłośników piosenki literackiej w niezwykłej scenerii jaką tworzy bolkowski zamek.

Czytaj więcej...

Kino za rogiem

kzr 11Bolków ma już swoje „Kino za rogiem”. W miniony piątek miało miejsce otwarcie małego, kameralnego kina, które ma być miejscem spotkań dla rodzin, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Kino powstało w jednej z sal należących do GMOKS i R. Pomieszczenie zostało zaadaptowane na potrzeby odbiorców. Wybudowano konstrukcję stopniową pod fotele kinowe, zadbano o odpowiednią akustykę, zaciemnienie ścian i okiem, zamontowano również sprzęt audiowizualny o wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Na uroczyste otwarcie przybyli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński, Radni Rady Miejskiej, kierownicy jednostek oraz mieszkańcy Bolkowa. Rolę gospodarza spotkania objął Dyrektor GMOKSiR Bogusław Krukowski.

Czytaj więcej...

Odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej

sesjaXLV 0122 czerwca (piątek) 2018 r. o godz. 12.00 odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady.
 7. Podziękowania dla prezesa klubu sportowego i dla dzielnicowego gminy Bolków.
 8. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
 10. Informacja o stanie mienia Gminy Bolków za 2017 r.
 11. Sprawozdania finansowe Gminy Bolków za 2017 r.
 12. Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
 13. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa;
  • opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
 14. Informacja na temat ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Gminie Bolków.
 15. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2017 r.
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa za 2017 r.;
  3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na miesiąc sierpień, wrzesień, październik i listopad 2018 r.;
  4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa;
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów
   i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków;
  6. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Bolków;
  7. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  8. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków;
  9. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków;
  10. w sprawie zmiany do budżetu na 2018 r.;
  11. w sprawie zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolków”;
  12. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie.
 1. Wybór Wiceprzewodniczącego(cej) Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Podjęcie wniosków.
 3. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
 4. Zakończenie sesji.

Czytaj więcej...

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO