obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Dobiegła końca budowa sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne”.

kanaliza 2018 05Gmina Bolków na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne" otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w Ramach Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Priorytetu 4 Środowisko i Zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 • Całkowita wartość projektu 16 813 207,33 zł (brutto)
 • Wartość przyznanego dofinansowania 11 501 583,12 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
 • Środki własne Gminy Bolków 5 308 970,60 PLN, w tym 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych i pokrycie wydatków niekwalifikowalnych.

Zostały zakończone prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne. W dniu 07.11.2018 r. przeprowadzony został próbny rozruch eksploatacyjny, natomiast w dniu 13.11.2018 r. dokonany został odbiór końcowy zadania i podpisany protokół odbioru końcowego. W ramach inwestycji w miejscowościach Sady Dolne i Sady Górne wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 19,25 [km] z wpięciem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Wolbromku. W Sadach Dolnych wykonane zostało 7923,75 [m] kanalizacji grawitacyjnej DN160-DN200 oraz 2758,35 [m] kanalizacji ciśnieniowej DN63-125, natomiast w miejscowości Sady Górne wykonano 8039,07 [m] kanalizacji grawitacyjnej DN160-DN200 oraz 528,49 [m] kanalizacji ciśnieniowej DN63-90. Ponadto wykonanych zostało 13 szt. przepompowni w tym: 6 pompowni sieciowych, przepompowujących ścieki z kanałów głównych, 5 pompowni grupowych - zbierających ścieki z kilku budynków oraz 2 pompownie przydomowe – zbierające ścieki z jednego budynku. Ze względu na istniejący układ kanalizacyjny w Wolbromku i projektowany dopływ ścieków z Sadów Dolnych i Górnych, w istniejących 3 pompowniach ścieków w Wolbromku wymienione zostały pompy w celu dostosowania istniejącego układu do przyjęcia ścieków ze zlewni Sady Górne i Sady Dolne.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych na obszarze Aglomeracji Bolków poprzez wzrost wyposażenia tych terenów w system kanalizacji sanitarnej, zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby

W wyniku realizacji inwestycji na terenie miejscowości Sady Dolne i Sady Górne dostęp do zbiorczego systemu odbioru zanieczyszczeń uzyskało 850 osób, co przyczyni się do osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych oraz do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz gleb poprzez nieszczelne szamba przydomowe. Efektem inwestycji jest także polepszenie ochrony stanu zdrowia, podniesienia standardu życia i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców korzystających z powstałej infrastruktury.

Kanalizacja Sady Kanalizacja Sady Kanalizacja Sady Kanalizacja Sady Kanalizacja Sady         Lototyp RPO 

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO