obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Sesja XLI

SesjaXLI 0127 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w sali Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za 2017 r. 
 8. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii dla gminy Bolków za 2017 r.
 9. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie za 2017 r. 
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bolków za 2017 r.
 12. Informacja na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/226/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na 2018 r.;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/258/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bolków oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
  4. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
 16. Podjęcie wniosków.
 17. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
 18.  Zakończenie obrad.

  SesjaXLI 01 SesjaXLI 01 SesjaXLI 01 SesjaXLI 01

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO