obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Umowa na rewitalizację Rynku podpisana

umowaDzwony z wieży bolkowskiego Ratusza oznajmiły mieszkańcom moment podpisania umowy na zadanie „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów”, Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wg kosztorysów inwestorskich to kwota 9.429.903,18 zł kwota dofinansowania wynosi 8.266.542,41 zł w tym środki z budżetu państwa 870.162,36 zł.

Realizacja projektu ma na celu poprawę estetyki zabytkowego centrum miasta i jego funkcjonalności, co ma wyeksponować oryginalną zabudowę i stworzyć przestrzeń atrakcyjną dla mieszkańców i turystów. Głównym celem jest wzrost potencjału reprezentacyjnego i turystycznego miasta oraz poprawa jakości miejskiej infrastruktury technicznej.

W ramach dotyczących przebudowy nawierzchni rynku przeprowadzone zostaną:

1. Wymiana nawierzchni płyty Rynku oraz zastosowanie nowej kostki granitowej, wymiana nawierzchni chodników, placów, jezdni oraz miejsc postojowych. Zmniejszona zostanie ilość miejsc parkingowych w centrum.

2. Renowacja, wymiana oraz wprowadzenie nowych elementów małej architektury.

3. Uporządkowanie zieleni, zarówno wysokiej jak i niskiej. Aby poprawić estetykę zredukowana będzie ilość drzewostanu oraz nasadzone nowe drzewa i krzewy.

4. Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic: Rynek, Jaworska, Farbiarska, Rycerska.

5. Montaż nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED. Wykonanie podświetlenia studni i fontanny.

6. Wprowadzenie monitoringu miejskiego.

Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego zrewitalizowany obszar zyska nowe funkcje społeczne, gospodarcze i rekreacyjne, poprawiona zostanie również jego funkcjonalność.

umowa umowa umowa umowa umowa

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO