obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aktualności

Odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej

sesja XLII 201826 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Bolków.
 8. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia za 2017 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika;
  2. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
 12. Podjęcie wniosków.
 13. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
 14. Zakończenie obrad.

Czytaj więcej...

Dzień flagi

flagiPrzedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Bolkowie zapoczątkowały cykl spotkań w Gminie Bolków związanych ze 100- leciem odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości. W czasie spotkania z okazji „Dnia Flagi”, wszyscy zgromadzeni mieli okazję przypomnieć sobie symboliczną wymowę barw polskiej flagi, godła i hymnu. Recytacje w wykonaniu przedszkolaków przeplecione były piosenkami nawiązującymi do Polski i symboli narodowych. Przygotowany montaż słowno- muzyczny wzbogacony został pieśniami o tematyce patriotycznej w wykonaniu zespołu „Echo”.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji oświaty - kwiecień 2018

kom osw 4 2018Dnia 24 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Bolkowie miało miejsce posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Gminami Zagranicznymi. Podczas obrad została przedstawiona informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia z uwzględnieniem udzielenia świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia w powiązaniu z zaspokojeniem potrzeb pacjentów za 2017 r. Ponadto poruszono problem realizacji programów profilaktycznych za 2017 r. i planów z tym związanych na rok 2018. Przedstawiono informację na temat realizacji projektu: Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie. Podano informacje na temat wykorzystania środków na opiekę zdrowotną nauczycieli oraz Informację o sposobie wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r. z uwzględnieniem form dokształcania i doskonalenia.

Posiedzenie komisji budżetu kwiecień 2018

komisja budzetu20 kwietnia br. miało miejsce posiedzenie Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego podczas, którego zostało przedstawione sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2017 r.

Będzie nowy sprzęt dla straży

PSPR1zdeskaDzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu będą mogły pomagać poszkodowanym, tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Czytaj więcej...

Są kolejne pieniądze dla Gminy Bolków

krysiaGminie Bolków udało się pozyskać kolejne środki, tym razem jest to kwota rzędu 136.000,00 zł, która częściowo zostanie przeznaczona na doposażenie terenu rekreacyjnego „Krysia” przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie. Pozostała część środków pójdzie na wymianę nawierzchni asfaltowej na boisku przy ul. 1-go Maja. Dotacja celowa pochodzi z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018. Do konkursu przystąpiło 96 gmin. Po ocenie formalnej 87 gmin zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Następnie powstała lista rankingowa. Środki z budżetu województwa w wysokości 3 mln zł pozwoliły na udzielenie dotacji 24 gminom, m.in. Gminie Bolków.

Czytaj więcej...

Są pieniądze na remont drogi do Radzimowic

radzimowice droga 425Gmina Bolków otrzymała kolejną promesę w wysokości 336.900,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410 D do Radzimowic”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wymiana sieci gazowej na ul. Reymonta w Bolkowie

gaz reymonta2Rozpoczęły się prace związane z wymianą sieci gazowej na ul. Reymonta w Bolkowie. Kolejnym planowanym na rok 2019 etapem jest: wymiana sieci wodno- kanalizacyjnej, wymiana oświetlenia drogowego, uporządkowanie terenów zielonych, przebudowa nawierzchni z kostki granitowej. Kosztorysowa wartość inwestycji to kwota 4.564.851,39 zł.

Prace konserwatorskie przy organach

prospekt organowyUchwałą nr 3/XI/2018 Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania Partnerstwo Kaczawskie” w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znalazł się również projekt Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi w Bolkowie. Do konkursu z zakresu Zachowania dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu zgłoszono 27 wniosków, spośród których 26 zostało wybranych do finansowania. Po weryfikacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego, która powinna się zakończyć w sierpniu br. zostaną rozdysponowane środki. Bolkowska parafia przy pomocy pracownika Urzędu Miejskiego złożyła wniosek na kwotę 66.410,00 zł na „Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie.

Będzie nowy plac manewrowy

plac manewrowyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wręczył przedstawicielom 37 samorządów z Dolnego Śląska promesy o wartości ponad 35 mln zł na realizację 47 zadań mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ministrowi towarzyszył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Naprawa tego, co zostało zniszczone oraz możliwe ograniczenie skutków potencjalnych zagrożeń związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych mają dla Rządu RP ogromne znaczenie, przy czym administracja rządowa i wojewódzka starają się nadrobić zaległości sięgające 2010 roku – podsumowuje Wojewoda Dolnośląski.

Gmina Bolków otrzymała 71.080,00 zł na "Przebudowę placu manewrowego wraz z przejściem do Szkoły Podstawowej w Bolkowie".

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO