obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocniczych

soltysiW piątek 25 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie odbyło się spotkanie Burmistrza Bolkowa, Zastępcy oraz Sekretarz z Sołtysami oraz Przwodniczącym Samorządu Mieszkańców. Spotkanie rozpoczął włodarz Bolkowa wręczając wszystkim sołtysom listy gratulacyjne. Burmistrz życzył także życzenia skutecznej i owocnej działalności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz lokalnej społeczności. W dalszej części zostały zaprezentowane możliwości i fundusze, z których można starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój sołectw. Sołtysi zostali także poinformowani, że od 2020 r. ponownie zostanie uruchomiony Fundusz Sołecki oraz przedstawiono im osobę odpowiedzialną za koordynację tych działań. Spotkanie było także doskonałą okazją do zapoznania się, wspólnej rozmowy o bieżących sprawach i problemach oraz omówienia planów na rok 2019.

Czytaj więcej...

Poszukiwane rodziny zastępcze

piecza zastepczaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (pcpr-rodzina-zastepcza.pdf)pcpr-rodzina-zastepcza.pdf[ ]461 kB

Spotkanie z kierownikami jednostek

kj28 stycznia Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab spotkał się z kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy Bolków. Wśród uczestników spotkania znaleźli się: Zastępca Burmistrza Krzysztof Andrzejewski, Sekretarz Gminy Katarzyna Szywała, Dyrektor SP ZOZ Anetta Strzelecka, Dyrektor GMOPS Renata Maziarz, Dyrektor GMOKSiR Bogusław Krukowski, Dyrektor SP w Kaczorowie Anna Szymańska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Wioletta Drewniak, Dyrektor SP w Lipie Bogusława Radecka- Bych, Dyrektor SP w Bolkowie Sławomir Kałużny, Kierownik GMZOS Joanna Niemiec- Klimek, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Mariola Strużyńska, Dyrektor SP w Sadach Górnych Bogumiła Ogrodniczak oraz Kierownik GMZBGKiM Henryk Pawłowicz. Spotkanie było dobrym czasem do rozmowy oraz przekazania bieżących informacji na temat funkcjonowania jednostek.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

 Burmistrz554Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Burmistrz Bolkowa
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 na terenie gminy Bolków  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  w sferze:

- utrzymania obiektów sportowych oraz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu (zadanie nr 1 - 7),

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych ( zadanie nr 8 )

Szczegóły w Zarządzeniu nr 11/2019

 

 

Spotkanie uczestników projektu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej.

rpoPo raz kolejny przedstawiciele gmin: Bolków, Paszowice, Mściwojów, Wądroże Wielkie oraz Krotoszyce spotkali się w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Spotkanie miało na celu określenie procedury realizacji projektu grantowego i ustalenie kryteriów wyboru grantobiorców do projektu. Przypominamy, ze Gmina Bolków będzie ubiegała się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna.

Czytaj więcej...

Nowe radiowozy dla Policji

nowe radiowozy3Kluczyki do dwóch nowych radiowozów na ręce Komendanta Powiatowego Policji Andrzeja Błaszczaka przekazali Włodarze: Emilian Bera, Grzegorz Kucab, Daniel Iwański, Zygmunt Melner oraz Halina Spryska. Uroczystość odbyła się 23 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Radiowozy marki Opel Astra wyruszyły na drogi Powiatu Jaworskiego zaraz po uroczystości poświęcenia i przekazania. Nowe pojazdy udało się zakupić dzięki partycypacji w kosztach gmin: Jawor, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Wądroże Wielkie oraz Starostwa. Działanie te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na terenie Powiatu Jaworskiego.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny- „Moja Mała Ojczyzna w obiektywie”

camera clipartBurmistrz Bolkowa ogłasza konkurs fotograficzny, którego tematem jest zgłaszanie fotografii ukazujących architekturę, krajobraz, przyrodę, wydarzenia kulturalne w Gminie Bolków.

Szczegóły w załączonym regulaminie.

Otwarty konkurs ofert

 Burmistrz554Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492)

Burmistrz Bolkowa
ogłasza

konkurs ofert na realizację w 2019 na terenie gminy Bolków zadań z zakresu zdrowia publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Szczegóły w zarządzeniu nr 10/2019

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta-oko.docx)Druk oferty[ ]20 kB

Umowa z inżynierem projektu podpisana

umowa euslugi bolkow mW dniu 21 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bolkowie Burmistrz Grzegorz Kucab oraz przedstawiciel firmy Instal-DS Damian Sulima podpisali umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Bolków”. Wartość umowy opiewa na kwotę 19.500,00. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego wyniesie 16.575,00 zł.

Była to najkorzystniejsza oferta z trzech, które wpłynęły w ogłoszonym zamówieniu publicznym. Wykonawcą jest lokalna firma, która posiada doświadczenie w realizacji podobnego projektu. Gwarantuje to terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań.

Czytaj więcej...

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

okg poziom 2019

Szxczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (OKG_info_prasowa_2018_01_17.pdf)OKG_info_prasowa_2018_01_17.pdf[ ]227 kB
Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO