obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Grudzień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Ponad 100 przewodników turystycznych z Dolnego Śląska odwiedziło Bolków

turysty 4115 kwietnia br. w Domu Kultury w Bolkowie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Bolkowa odbyło się uroczyste otwarcie sezonu turystycznego przewodników. Organizatorami imprezy była Dolnośląska Federacja Przewodników, Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich przy O/PTTK Wrocław, GMOKS i R oraz Urząd Miejski w Bolkowie. Przybyli tu przewodnicy z: Wrocławia, Legnicy, Lądka Zdrój, Kłodzka, Kudowy Zdrój, Wałbrzycha, Kamiennej Góry, Jeleniej Góry, Szczawna Zdrój, Świdnicy, Brzegu, Bolkowa oraz wielu innych miejscowości. Najpierw w godzinach rannych odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych w GMOKS i R, w którym uczestniczył Burmistrz Bolkowa, zachęcając przybyłych gości do częstego odwiedzania naszego miasta. Podczas prezentacji wspomniał o wielu atrakcjach turystycznych w gminie, m.in. Bolkowskiej Krainie Zamków. Nie omieszkał również zaprezentować wizualizacji bolkowskiego Rynku oraz nowej galerii historycznej. Głos zabrali również Prezes Klubu Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich przy oddziale Wrocławskim PTTK Tomasz Lesiów oraz Ks. Profesor Józef Pater Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, duszpasterz przewodników turystycznych Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny. Dyrektor Domu Kultury zaprezentował imprezę Castle Party, natomiast Zbigniew Nowicki pokazał podziemia pod Górą Ryszarda oraz przedstawił plany na nadchodzące lata. Kolejnym punktem programu było wręczenie przez Burmistrza Bolkowa oraz Grzegorza Bednarskiego (działacz Klubu Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich) pamiątkowych materiałów promocyjnych z Bolkowa.

Czytaj więcej...

Dzień inwalidy

inwalidySeniorzy z powiatu jaworskiego mieli okazję wspólnie świętować w bolkowskim Domu Kultury. Powodem spotkania był Światowy Dzień Inwalidy, który organizowany jest tu co roku. Z okazji obchodów Dnia Inwalidy na ręce nowego Prezesa Tadeusza Poczty przybyli goście złożyli upominki. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, niesłabnącej energii do działania przekazali przedstawiciele władz samorządowych w osobach Przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Majtczak oraz Burmistrza Bolkowa Jarosława Wrońskiego.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji rolnictwa - kwiecień 2018

kom rol 4 2018 110 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie miało miejsce posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Podczas spotkania przedstawiono informację na temat realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolków z wyszczególnieniem działań gminy w kierunku zapobieganiu zanieczyszczania powietrza.kom rol 4 2018 2

Klub Tenisa Stołowego Wolbromek najlepszy w Drużynowym Pucharze Polski na Dolnym Śląsku

ks tenis wolbromekZakończyły się rozgrywki Drużynowego Pucharu Polski na szczeblu Dolnego Śląska. W kategorii mężczyzn najlepsza była drużyna Klub Tenisa Stołowego Wolbromek, która będzie reprezentować Województwo Dolnośląskie w krajowych rozgrywkach.

Bardzo gratulujemy!

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

promesaGmina Bolków w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 71 080 zł na zadanie „Przebudowa placu manewrowego wraz z przejściem do Szkoły Podstawowej w Bolkowie”.

Czytaj więcej...

Giganci 2018

giiganciW radosnym i muzycznym nastroju odbył się V Festiwal Piosenki Przedszkolnej „GIGANCI 2018” zorganizowany przez GMOKS i R w Bolkowie. Do udziału w konkursie zgłoszono 14 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Interesujące interpretacje muzyczne w ciekawych aranżacjach sprawiły, że piosenki zaśpiewane przez występujące dziewczynki odbierane były przez publiczność z dużym zainteresowaniem i nagradzano je gromkimi brawami. Po wysłuchaniu wszystkich wykonań jury wyłoniło najlepszych i przyznało nagrody. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a za I miejsca przyznano statuetki GIGANTA 2018.

Czytaj więcej...

Sesja XLI

SesjaXLI 0127 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w sali Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za 2017 r. 
 8. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii dla gminy Bolków za 2017 r.
 9. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie za 2017 r. 
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bolków za 2017 r.
 12. Informacja na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/226/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na 2018 r.;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/258/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bolków oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
  4. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
 16. Podjęcie wniosków.
 17. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
 18.  Zakończenie obrad.

Czytaj więcej...

Wielkanoc w przedszkolu

przedsz 01"Są takie święta raz do roku , co budzą życie , budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas, miłość do ludzi do przyrody w zielone każdy z wiosną gra, zima już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość trwa..."

Czytaj więcej...

Umowa na rewitalizację Rynku podpisana

umowaDzwony z wieży bolkowskiego Ratusza oznajmiły mieszkańcom moment podpisania umowy na zadanie „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów”, Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej...

Obchody dnia wiosny

wiosnaHucznie obchodzono w Bolkowie pierwszy Dzień Wiosny. Już od samego rana w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego odbył się uroczysty apel rozpoczynający „Dzień Talentów”. Cała szkoła miała okazję podziwiać talenty swoich koleżanek i kolegów. Podczas występów przeważał taniec i wiele jego odmian. Na drugim miejscu było popisy wokalne. Wszystkie występy wzbudzały gorący aplauz widowni. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach specjalnie przygotowanych na ten dzień. Było rękodzieło (przygotowywanie kartek świątecznych, wianuszków, torebek na prezenty, stroików), nauka gry w piłkę nożną, warsztaty teatralne, kulinarne, śpiewu, nauka zdrowego żywienia z możliwością wykonania koktajlu, nauka paralotniowa i wiele innych. „Dzień Talentów” w szkole okazał się być bardzo udaną i atrakcyjną imprezą. Wszyscy z ogromnym zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w realizacji różnorodnych zadań, a uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów i pasji przed całą społecznością szkolną.

Czytaj więcej...

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO