obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Maj 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

X Święto Flagi w Radzimowicach

swieto flagi

Dnia 2 maja br. w Radzimowicach, odbyło się po raz dziesiąty Święto Flagi organizowane przez Gminę Bolków, Dom Kultury oraz Fundację TERRA Radzimowice. W spotkaniu wzięli udział m. in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bolkowie Marek Janas oraz Wicestarosta Michał Lenkiewicz. Program spotkania przewidywał:

- odprawienie Mszy Świętej, którą poprowadził ks. Proboszcz Ryszard Filipski;
- uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przez sołtysa Radzimowic Zygmunta Barana;
-poczęstunek zorganizowany przez sołtysa;
-wykład prowadzony przez pana Wiktora Urbańczyka na temat symboliki barw.
Zaplanowany był także konkurs „Nasze Barwy" oraz występ zespołu muzycznego. Niestety z powodu złej aury te punkty programu nie zostały zrealizowane.

Czytaj więcej...

Koniec roku szkolnego dla maturzystów

koniec roku matury ZSA W piątek 25 kwietnia, absolwenci Zespołu Szkół Agrobiznesu uroczyście zakończyli naukę w swojej szkole. Spotkaniu przewodniczyła Pani Dyrektor Beata Zalewska, która życzyła wszystkim uczniom powodzenia na egzaminie maturalnym. W uroczystym apelu wzięli także udział m.in. Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Michał Lenkiewicz Wicestarosta powiatu jaworskiego, Marek Janas Przewodniczący Rady Miejskiej w Bolkowie, Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa, Emilian Bera Radny Miasta Jawora.

Czytaj więcej...

Piękny dźwięk nowego dzwonu w Parafii Sadów Górnych i Dolnych.

nowy dzwonW ostatnią niedzielę marca odbyła się uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym Sadów Górnych i Dolnych, podczas której dokonano poświęcenia nowego dzwonu ufundowanego przez ludzi wielkiego „serca". Liturgii słowa przewodniczył Ordynariusz świdnicki ksiądz Biskup Ignacy Dec wraz z przybyłymi kapłanami. Gospodarzem uroczystości był ksiądz Proboszcz tamtejszej Parafii Grzegorz Góra. Dzięki jego inicjatywie oraz staraniom nowy dzwon stał się faktem. Na uroczystości był także obecny Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński.

Czytaj więcej...

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

dzien sluzby zdrowiaW piątek 11 kwietnia br. w Gminno – Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie odbyło się spotkanie z inicjatywy Radnych Rady Miejskiej w Bolkowie, z okazji Dnia Pracowników Służby Zdrowia, w którym uczestniczyli pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, Pomocy Społecznej w Jaworze filia w Bolkowie oraz Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Bolkowie. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Jarosław Wroński i Skarbnik Bolkowa Bożena Januszewska, dyrektorzy szkół i przedszkola Gminy Bolków. Uroczystość spotkania uświetniły montażem słowno – muzycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bolkowie.

Czytaj więcej...

Działaj lokalnie! Konkurs grantowy wspierający lokalne inicjatywy ogłoszony.

dzialajlokalnieStowarzyszenie Kaczawskie z dniem 7 kwietnia 2014 ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie" na terenie Partnerstwa Kaczawskiego.

W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (DL8_2014_ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]94 kB
Pobierz plik (DL8_2014_regulamin.pdf)Regulamin[ ]516 kB

Z sali gimnastycznej - muzeum

muzem z sali gimnastycznejPo ostatniej wizycie oficjalnej delegacji Gminy Bolków w partnerskim mieście Borken, nabrały tempa działania nakierowane na przygotowanie dokumentacji, powiązanej z remontem dawnego kościoła poewangelickiego w Bolkowie, który gmina przejęła od Powiatu Jaworskiego. Podczas rozmów z Burmistrzem Borken oraz jego współpracownikami, członkowie bolkowskiej delegacji złożyli wniosek, aby tamta strona przeanalizowała możliwość sfinansowania prac dokumentacyjnych. Strona z Borken postawiła jednak warunek, by do 25 maja br. przedstawić im wstępne warunki dotyczące zakresu prac remontowych oraz cenę kosztorysu. Zastępca Burmistrza Bolkowa J. Machynia wraz z kierownikiem R. Łukasińskim oraz wyspecjalizowaną firmą przygotowują koncepcję jak przebudować dawną salę - kościół na część muzealną i koncertową. Zaangażowany w prace jest również Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Janas. Czas nagli, gdyż Rada Miejska w Borken musi się zapoznać z ustaleniami, by zdecydować o ewentualnym sfinansowaniu fazy projektowej.

Nowe atrakcyjne tereny do zagospodarowania w kamiennogórskiej strefie

nowe tereny w strefie ekonomicznej

Dnia 9 kwietnia br. na Zamku Bolków, Rada Ministrów zwiększyła obszar Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości o nowe tereny inwestycyjne w Jaworze, Lubaniu, Mirsku i Bolkowie. Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik poinformowała o tym podczas specjalnej wizyty w Bolkowie. Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Iwona Krawczyk zapowiada, że już trwają starania o kolejne włączenia. Wśród nich znajdzie się również wyłączony ze strefy w 2006 roku 11 ha obszar, znajdujący się w granicach Kamiennej Góry. Jego atrakcyjność wzrasta z uwagi na planowaną budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Lubawka. Włączone zostały w granice strefy grunty o łącznej powierzchni 83,6806 ha w podstrefach Jawor (52,7018), Lubań (8,9761 ha), Mirsk ( 5,7927 ha) i Bolków (16,2100 ha). Jednocześnie zostaną włączone działki w podstrefach Dobroszyce i Gryfów Śląski. Nowe grunty przyczynią się do rozwoju nowych inwestycji, a szczególnie inwestycji innowacyjnych, podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy.

Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Bolkowie

posiedzenie SPZOZ27 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia dyskutowano na temat aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej Zakładu oraz zawartych umów z NFZ i zakresu świadczonych usług medycznych przez SPZOZ w Bolkowie. Po przedstawieniu przez Panią Dyrektor SPZOZ Anettę Strzelecką wykonanie planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Bolkowie za 2013 rok, podjęto uchwałę Rady Społecznej w sprawie zaopiniowania wykonania danego planu. Kolejne działania, dotyczące wyżej wymienionej Placówki, to podjęcie uchwały Rady Społecznej w sprawie zaopiniowania wniosku o dotację. Posiedzenie zakończyło się podjęciem wniosku w sprawie przyznania Dyrektorowi SPZOZ w Bolkowie nagrody rocznej.

Pomysł na zmniejszenie bezrobocia


III targi pracy

Co dwa lata w powiecie jaworskim odbywają się Targi Pracy. W tym roku po raz trzeci miały one miejsce w miniony piątek. Trzygodzinne Targi odbyły się w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa przy Jaworskim Ośrodku Kultury. Powitaniu wszystkich przybyłych osób towarzyszył Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Janasem. Pomoc w szukaniu pracy dla bezrobotnych oraz osób, które chcą zmienić swoją dotychczasową pracę zorganizował Powiatowy Urząd Pracy. Około 300 ofert pracy przedstawiło 35 zakładów pracy i instytucji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko policjanta w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Targom Pracy towarzyszyły stoiska informacyjne m.in. ZUSu i Urzędu Skarbowego, a także np. pokaz wizażu i masażu, z których można było skorzystać praktycznie. Miejmy nadzieje, że to spotkanie okazało się owocne i sporo ludzi znalazło zatrudnienie.

Konferencja w Sobótce

KonferencjaW minioną sobotę w hotelu Sobotel w Sobótce odbyła się konferencja „Mikroprzedsiebiorczość na terenach pozaaglomeracyjnych.” Uczestniczyli w niej jako jedyni z powiatu jaworskiego Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński oraz Wojewódzki Komendant OHP Piotr Olchówka. Spotkanie odbyło się z udziałem Wicepremiera, Ministra Gospodarki-Januszem Piechocińskim. Konferencji towarzyszyła prezentacja produktu lokalnego. Ważnymi gośćmi byli również: Wicewojewoda Ewa Mańkowska, Prezes Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński, Członek Zarządu Województwa  Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz oraz Wiceminister Ilona Antoniszyn- Klik i inni członkowie partii PSL. Po skończonych debatach zaproszeni goście udali się na poczęstunek z Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

M.S

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO