obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Honorowi obywatele gminy

honorowyPodczas XI sesji Rady Miejskiej w Bolkowie, na wniosek złożony przez Burmistrza Bolkowa, miało miejsce nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Bolków". Zgodnie z regulaminem nadania powyższego tytułu, stanowiącym załącznik do statutu Gminy Bolków, przedmiotowy wniosek rozpatrzyła Kapituła Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bolków", która jednoznacznie wypowiedziała się za przedstawieniem Radzie Miejskiej w Bolkowie projektu uchwały o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bolków" Panu Adamowi Łaciukowi oraz Bogusławowi Krukowskiemu.

Pan Adam Łaciuk z wykształcenia jest archeologiem. Od 1 lipca 1994 roku nieprzerwanie piastuje funkcję Kierownika Oddziału Muzeum Zamku Bolków. Jest wieloletnim członkiem Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków pełniąc w nim funkcję prezesa zarządu i Wielkiego Mistrza Bractwa. Jednym z celów tego stowarzyszenia jest promocja i propagowanie Zamku i miasta Bolków. Pan Adam Łaciuk potrafi pogodzić szczupłość kadr i wymagania, jakie przed zamkiem stawia rynek turystyczny. Twierdzi, że Zamek Bolków to jest jego miejsce na ziemi.

Adam Łaciuk od 1 lipca 1994 r. związany jest z zamkiem w Bolkowie, od kiedy ówczesny dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze powierzył mu pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Muzeum Zamku w Bolkowie. Od tego czasu nadzoruje on bezpośrednio i odpowiada za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału. Jego zadaniem jako kierownika jest również prowadzenie prac badawczych na temat historii zamku i okolic, jak również gromadzenie zabytków związanych z dziejami Bolkowa.

Jest osobą w sposób szczególny zaangażowaną w pozyskiwanie muzealiów do kolekcji, odtwarzanie i uzupełnianie zbiorów bolkowskiego muzeum oraz organizowanie licznych imprez na terenie zamku. Od 1995 roku wspólnie z kilkoma podmiotami organizuje cykliczne turnieje i pikniki rycerskie, inscenizacje historyczne, zamkowe majówki. Jest współorganizatorem odbywanego od 1997 r. na zamku Bolków Festiwalu Castle Party mającego już światową renomę. Organizuje szereg imprez, dla których zamek stwarza swoistą atmosferę i które powodują, że o zamku, a przy tym i o Bolkowie można często usłyszeć lub przeczytać w publikatorach o zasięgu ponadlokalnym.

honorowy2Pan Adam Łaciuk od początku swojej pracy w charakterze kustosza zintensyfikował prace zabezpieczające zamek, podejmuje ciągłe działania zmierzające do przywrócenia zamkowi w Bolkowie chociażby części jego dawnej świetności. Rozpoczął badania archeologiczne związane z przygotowaniem obiektu do odbudowy i dalszych zabezpieczeń konstrukcyjnych. Doprowadził do sporządzenia inwentaryzacji architektonicznej. W 2009 roku został przeprowadzony I etap prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych, w 2010 r. nastąpił montaż systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych oraz I etap montażu systemu monitorowania obiektów. W 2011 r. przeprowadzono II etap prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych, a obecnie trwają prace III etapu. Dzięki tym działaniom zabezpieczeniu poddawane są najbardziej zagrożone części zamku.

Jak sam twierdzi, swoje życie związał z zamkiem Bolków. Podejmowanymi działaniami nie tylko ratuje „bolkowską perłę", jaką jest zamek Bolków- własność gminy Bolków, ale również poprzez organizację tak wielu ciekawych imprez rozsławia Bolków w kraju i poza jego granicami. Efektem tego jest również rosnąca liczba turystów odwiedzających Bolków i okolice.

Pan Bogusław Krukowski jest mieszkańcem Bolkowa od urodzenia. 1.10.1996 r. podjął pracę w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie na stanowisku instruktora ds. sportu, a od 2001 roku nieprzerwanie kieruje tą jednostką. Przez blisko 20 lat inicjuje, organizuje i nadzoruje wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne oraz zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju tego obszaru działalności gminy Bolków. Jest wieloletnim członkiem Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków – stowarzyszenia mocno związanego z historią Bolkowa - pełniąc w nim funkcję Skarbnika – Podskarbiego Bractwa.

Bogusław Krukowski jest osobą w sposób szczególny zaangażowaną w rozwój kultury na terenie gminy Bolków oraz ciągłą promocję Bolkowa i 17 sołectw. Od prawie 15 lat kieruje gminną instytucją kultury – Gminno-Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, zapewniając mieszkańcom gminy i przyjezdnym gościom szeroki wachlarz codziennych oraz cyklicznych zajęć i imprez kulturalnych. Posiada wybitne umiejętności organizacyjne. Jest współtwórcą niemalże wszystkich imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy Bolków, ale również współorganizatorem prestiżowych imprez sportowych.

Efektem pracy Pana Bogusława Krukowskiego jest ciągłe dostarczanie mieszkańcom gminy Bolków szerokiej i urozmaiconej oferty kulturalnej przy aktywnym wykorzystywaniu gminnych obiektów, tj. Ośrodek Kultury przy ul. Szpitalnej, Ośrodek Wypoczynku Świątecznego przy ul. Polnej w Bolkowie, świetlice wiejskie. W ogromnej mierze obecny stan techniczny tych obiektów jest zasługą Pana Bogusława Krukowskiego, który w sposób ciągły podejmuje działania remontowo-modernizacyjne stale podnosząc ich standard. Z efektów jego pracy korzystają także goście licznie odwiedzający naszą jednostkę samorządową. Magnesem dla nich są przede wszystkim takie imprezy, jak Castle Party, Święto Miodu i Produktu Regionalnego, kiermasze świąteczne, Festiwal Kolęd i Pastorałek, kryterium kolarskie, których organizatorem lub współorganizatorem jest jednostka kierowana przez Pana Bogusława Krukowskiego, a także liczne imprezy odbywające się na zamku Bolków. Nie szczędzi sił, ani prywatnego czasu na organizowanie innych imprez skierowanych głównie do mieszkańców gminy Bolków, tj. m.in. Dni Bolkowa, gminne i wiejskiej dożynki, które oprócz integracji mieszkańców dostarczają im bardzo dobrej zabawy. Ponadto bardzo ważnym aspektem działalności Pana Bogusława Krukowskiego w obszarze kultury jest promocja gminy Bolków. Jego zaangażowanie i współudział w organizowaniu szeregu przedsięwzięć kulturalnych przyczynia się do coraz większego zainteresowania gminą ze strony różnych osób i instytucji, co z kolei przekłada się na rozwój całej gminy. Powyższa postawa Pana Bogusława Krukowskiego zasługuje na nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bolków.

Odpust Parafialny

odpust 01W niedzielę w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie miały miejsce uroczystości odpustowe.

Odpust parafialny, to święto patrona kościoła. Początkowo oprócz uroczystej mszy organizowano również procesje, przedstawienia obrazujące życie czczonego świętego, urządzano również różnego rodzaju zabawy na jego cześć. W późniejszych latach obchody święta patrona zaczęto nazywać odpustem parafialnym, wierni zazwyczaj w tym dniu uczestniczyli w tzw. „sumie parafialnej".

Czytaj więcej...

XXIV Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate WKF

karate17 października 2015 w Legnicy odbyły się XXIV MISTRZOSTWA ZIEMI LEGNICKIEJ W KARATE WKF, w zawodach startowało ponad 200 zawodników z 18 klubów.

Gackiewicz Gracjan z kl. IV A oraz Kociuba Kajetan z kl. III C wraz z kolegą klubowym Age Kan Bogatynia Wojciechowskim Jakubem wywalczyli brązowe medale w konkurencji Kata drużynowe żaków i młodzików. Są to pierwsze tak ważne zawody, w których nasi uczniowie zaznaczyli swoją obecność medalami. Serdeczne gratulacje dla młodych adeptów karate.

Czytaj więcej...

Spotkanie z dyrektorami

dyrektorz nagrodzeniZa osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej oraz szczególnych zasługach w kierowaniu swoimi placówkami oświatowymi, w miniony wtorek Burmistrz Jarosław Wroński wraz ze swoim Zastępcą Jackiem Machynią, uhonorowali Dyrektorów z terenu gminy Bolków. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Czytaj więcej...

Zestaw PSP R1 dla OSP Kaczorów

osp kacz ant 04Druhowie OSP w Kaczorowie, Radne Rady Miejskiej, Radna Rady Powiatu oraz mieszkańcy Kaczorowa, w minioną niedzielę, w swych skromnych progach, gościli Wiceminister Gospodarki Ilonę Antoniszyn- Klik. Celem wizyty było przekazanie na ręce Prezesa Jerzego Krynickiego zestawu medycznego PSP R1, o który zabiegał od wielu miesięcy. Zestaw ten umożliwia wyszkolonym strażakom udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z procedurami ratownictwa oraz dokumentowanie tych działań.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

edukacja14 października to Święto Edukacji Narodowej. W tym dniu uroczyste „ślubuję" wypowiedzieli uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
Do tego tak ważnego dnia pierwszoklasiści ze SP przygotowywali się kilka tygodni. Każdy z nich chciał udowodnić, że nie jest już przedszkolakiem lecz prawdziwym uczniem. Dzieci ślubowały sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość. Po złożonym ślubowaniu zostali pasowania na pełnoprawnych uczniów SP w Bolkowie. W dalszej części miał miejsce program artystyczny przygotowany przez pierwszaków i młodszych kolegów z przedszkola. Licznie zgromadzeni rodzice byli bardzo wzruszeni i z dumą patrzyli na swoje pociechy.

Czytaj więcej...

70- lecie powstania OSP w Bolkowie

70latOSP 06Obchody 70- lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolkowie odbywały się na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. Impreza rozpoczęła się od pikniku strażackiego połączonego z różnego rodzaju konkurencjami dla jednostek OSP. W przerwie miedzy zawodami, MDP z OSP Paszowice zaprezentowała pokaz ratownictwa medycznego. Jedną z wielu atrakcji przygotowanych na ten szczególny dzień był przelatujący nad głowami uczestników imprezy samolot poszukiwawczy. Po ulicach Bolkowa jeździła sikawka konna oraz samochody Super Seven.

Czytaj więcej...

Treściwie i roboczo na sesji wrześniowej

sesjaX 01Podczas 10- tej sesji Rady Miejskiej w Bolkowie, uhonorowana została Aleksandra Kawecka, mieszkanka Kaczorowa, która jest niezwykle utalentowaną judoczką. Ta młoda dziewczyna tylko w samym 2015 roku zdobyła już m.in.: 2 miejsce w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Sochaczewie, 3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Luboniu, 9 miejsce w Pucharze Europy Juniorek Młodszych w Bielsku- Białej, 3 miejsce w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Opolu, 2 miejsce w Pucharze Czech w Jabloncu, 2 miejsce w Turnieju Międzynarodowym w Spremberg. „ Jesteśmy dumni i mamy nadzieję na kolejne udane starty" mówi Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński.

Czytaj więcej...

Zaproś ptaki, owady i nietoperze do swojego obejścia

dobkow1aDnia 29 września 2015 roku uczniowie szkół podstawowych Gminy Bolków uczestniczyli w darmowych warsztatach edukacyjnych przygotowanych przez Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie. Podstawowym celem zajęć było zapoznanie ich uczestników z gatunkami zwierząt, których siedliskiem jest najbliższe otoczenie człowieka, a także nauka rozpoznawania ptaków, nietoperzy i owadów występujących w obrębie naszych domów, zabudowań gospodarczych i ogrodów. Istotą było uwrażliwianie młodzieży na przyrodę, zaszczepienie ciekawości i tolerancji.

Czytaj więcej...

Bolkowianie w "Senioraliach"

senioraliaPrzez cztery dni seniorzy z terenu Dolnego Śląska mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju atrakcjach przygotowanych specjalnie dla nich. Wszystko to odbyło się w ramach obchodów Światowego Dnia Ludzi Starszych w Jeleniej Górze. Zorganizowano tu również IV Dolnośląski Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów. Konkursu polegał na przesłuchaniach twórczości zgłoszonych artystów, w tym roku były to 24 grupy. W „Senioraliach" uczestniczyli także przedstawiciele naszej gminy- zespół „Bolkowianie", którzy zakwalifikowali się do półfinału i Złotej Piątki. Zakończenie imprezy odbyło się w Filharmonii Dolnośląskiej, uroczystą akademią. Jej najważniejszą częścią było nagrodzenie oraz prezentacja „Złotej Piątki" , czyli laureatów przeglądu. Na tym etapie konkursu grupa „Bolkowianie" zdobyła wyróżnienie. Zwieńczeniem uroczystości był koncert „Melodie słonecznej Italii" w wykonaniu artystów operowych z Wrocławia.

Wszystkim seniorom życzymy wiele zdrowia i uśmiechu.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO