obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Stypendia Burmistrza

stypendiaW Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Bolkowie odbyła się uroczystość rozdania stypendiów Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy Bolków. Nagrody przyznawano w dwóch kategoriach: nauka oraz osiągnięcia w sporcie. Stypendia trafiły do 7 uczniów ze szkół w Bolkowie, Lipie i Kaczorowie. Nagrodzeni uczniowie reprezentują gminę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Castle Party 2018

cp

Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party
Castle Party

Kolejny sprzęt dla OSP

ospW dniu 9 lipca, o godz. 13.00, w Urzędzie Miejskim w Bolkowie odbyło się kolejne przekazanie nabytego wyposażenia ratowniczego dla OSP.

Zadanie to „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
Zakupiona torba ratownicza PSP R1 trafiła tym razem do jednostki OSP w Starych Rochowicach, będącej w szeregach KSRG.

Czytaj więcej...

Przegląd zespołów ludowych

pzlVIII Przegląd Zespołów Folklorystycznych odbył się 8 lipca br. w Lipie. Na scenie zaprezentowały się zespoły nie tylko z gminy Bolków, ale także okoliczne zespoły ludowe. Występujące grupy zarażały publiczność pozytywną energią, za co nagradzani byli gromkimi brawami. Tego dnia nie było wygranych ani przegranych. Każdy zespół odebrał z rąk Burmistrza Bolkowa Jarosława Wrońskiego oraz Sołtys Iwony Niewiadomskiej pamiątkową statuetkę i dyplom. Zwieńczeniem imprezy było losowanie nagród głównych w loterii fantowej, a następnie wspólne biesiadowanie.

Czytaj więcej...

Kino za rogiem

kzr 11Bolków ma już swoje „Kino za rogiem”. W miniony piątek miało miejsce otwarcie małego, kameralnego kina, które ma być miejscem spotkań dla rodzin, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Kino powstało w jednej z sal należących do GMOKS i R. Pomieszczenie zostało zaadaptowane na potrzeby odbiorców. Wybudowano konstrukcję stopniową pod fotele kinowe, zadbano o odpowiednią akustykę, zaciemnienie ścian i okiem, zamontowano również sprzęt audiowizualny o wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Na uroczyste otwarcie przybyli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński, Radni Rady Miejskiej, kierownicy jednostek oraz mieszkańcy Bolkowa. Rolę gospodarza spotkania objął Dyrektor GMOKSiR Bogusław Krukowski.

Czytaj więcej...

Kolejny sprzęt dla OSP

osp2506W dniu 25 czerwca, o godz. 13.00, w Urzędzie Miejskim w Bolkowie odbyło się kolejne przekazanie nabytych urządzeń i wyposażenia ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Bolków. Zadanie to „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Zgodnie z rekomendacją zespołu weryfikującego wniosek, zakupiony sprzęt trafił
do trzech jednostek OSP z terenu Gminy Bolków, a mianowicie:

- OSP w Sadach Dolnych - defibrylator AED

- OSP w Kaczorowie - defibrylator AED

- OSP w Bolkowie - rozpieracz kolumnowy dwutłokowy RA 4332C

Czytaj więcej...

Czaty zamkowe 2018

czatyWspomnienie Jacka Kaczmarskiego już po raz VIII towarzyszyło tym, którzy 30 czerwca br. odwiedzili Zamek Bolków podczas Czatów Zamkowych- Festiwalu Piosenki Literackiej im. Jacka Kaczmarskiego. Impreza jest doskonałą okazją do spotkania miłośników piosenki literackiej w niezwykłej scenerii jaką tworzy bolkowski zamek.

Czytaj więcej...

Odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej

sesjaXLV 0122 czerwca (piątek) 2018 r. o godz. 12.00 odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady.
 7. Podziękowania dla prezesa klubu sportowego i dla dzielnicowego gminy Bolków.
 8. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
 10. Informacja o stanie mienia Gminy Bolków za 2017 r.
 11. Sprawozdania finansowe Gminy Bolków za 2017 r.
 12. Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
 13. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa;
  • opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
 14. Informacja na temat ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Gminie Bolków.
 15. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2017 r.
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa za 2017 r.;
  3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na miesiąc sierpień, wrzesień, październik i listopad 2018 r.;
  4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa;
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów
   i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków;
  6. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Bolków;
  7. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  8. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków;
  9. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków;
  10. w sprawie zmiany do budżetu na 2018 r.;
  11. w sprawie zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolków”;
  12. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie.
 1. Wybór Wiceprzewodniczącego(cej) Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Podjęcie wniosków.
 3. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
 4. Zakończenie sesji.

Czytaj więcej...

Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

mdp23 czerwca w miejscowości Wolbromek odbyły się Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz seniorów na szczeblu gminnym. Organizatorami zmagań dla strażaków był Zarząd Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: sztafety z przeszkodami oraz ćwiczeń bojowych. Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwała komisja sędziowska z KP PSP z Jawora. Celem zawodów jest mobilizowanie strażaków do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu i sprawności fizycznej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn ufundowane zostały przez Burmistrza Bolkowa Jarosława Wrońskiego.

Czytaj więcej...

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO