obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Sesja XLI

SesjaXLI 0127 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w sali Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za 2017 r. 
 8. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii dla gminy Bolków za 2017 r.
 9. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie za 2017 r. 
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Bolków za 2017 r.
 12. Informacja na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/226/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków na 2018 r.;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/258/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/18 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bolków oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
  4. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
 16. Podjęcie wniosków.
 17. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
 18.  Zakończenie obrad.

Czytaj więcej...

Wielkanoc w przedszkolu

przedsz 01"Są takie święta raz do roku , co budzą życie , budzą czas. Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas, miłość do ludzi do przyrody w zielone każdy z wiosną gra, zima już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość trwa..."

Czytaj więcej...

Umowa na rewitalizację Rynku podpisana

umowaDzwony z wieży bolkowskiego Ratusza oznajmiły mieszkańcom moment podpisania umowy na zadanie „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów”, Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej...

Obchody dnia wiosny

wiosnaHucznie obchodzono w Bolkowie pierwszy Dzień Wiosny. Już od samego rana w Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego odbył się uroczysty apel rozpoczynający „Dzień Talentów”. Cała szkoła miała okazję podziwiać talenty swoich koleżanek i kolegów. Podczas występów przeważał taniec i wiele jego odmian. Na drugim miejscu było popisy wokalne. Wszystkie występy wzbudzały gorący aplauz widowni. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach specjalnie przygotowanych na ten dzień. Było rękodzieło (przygotowywanie kartek świątecznych, wianuszków, torebek na prezenty, stroików), nauka gry w piłkę nożną, warsztaty teatralne, kulinarne, śpiewu, nauka zdrowego żywienia z możliwością wykonania koktajlu, nauka paralotniowa i wiele innych. „Dzień Talentów” w szkole okazał się być bardzo udaną i atrakcyjną imprezą. Wszyscy z ogromnym zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w realizacji różnorodnych zadań, a uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów i pasji przed całą społecznością szkolną.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji bezpieczeństwa - marzec 2018

komisja bezpieczeństwaDnia 20 marca br. o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Bolkowie odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Program spotkania obejmował informację na temat bezpieczeństwa w budynkach socjalnych gminy Bolków oraz informację na temat rozwiązywania problemu bezpańskich zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Bolkó

Podpisano umowę z wykonawcą Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA

umowaDnia 20.03.br. w Urzędzie Miejskim w Bolkowie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na zadanie: „Odbudowa i zmiana użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn.: Bolkowska Galeria Historyczno- Artystyczna ARS ET HISTORIA” realizowane w ramach współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wykonawcą zadania jest Robert Chwalana prowadządzy działalność Usługi Remontowo- Budowlane. Cena wybranej oferty to kwota 6.497.777,77 zł brutto. Odbudowa dawnego kościoła ewangelickiego pozwoli na stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu zabytkowo – kulturalnego. W budynku znajdzie się biblioteka publiczna oraz przestrzeń ekspozycyjna. Uruchomiony zostanie także punkt informacji turystycznej oraz sala widowiskowo - koncertowa. Budynek zostanie całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakłada również zagospodarowanie terenu przylegającego do kościoła. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

Walne zebranie OSP Sady Dolne

walne ospW sobotni wieczór odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Sady Dolne za miniony rok. Podczas spotkania podsumowany został miniony rok, zrealizowane zadania, wyjazdy do akcji, zakupiony sprzęt, a także zostały omówione plany na bieżący rok. Zaproszonym gościom zaprezentowano pokaz multimedialny podsumowujący pracę jednostki. Czas umiliły występy artystyczne druhów z drużyny młodzieżowej. Zebranie było także dobrą okazją do wręczenia dyplomów i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych za działania na rzecz OSP.

Czytaj więcej...

Kiermasz wielkanocny 2018

kiermaszPalmy, stroiki wielkanocne, pisanki, kraszanki, ozdoby świąteczne, wypieki, potrawy wielkanocne, to wszystko czekało na tych, którzy pojawili się na Kiermaszu Wielkanocnym, który odbył się 18 marca w bolkowskim Domu Kultury. Swoje rękodzieło zaprezentowało wielu okolicznych wystawców, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, nieformalnych grup oraz osób indywidualnych. Podczas imprezy odbył się konkurs na „Najsmaczniejszą mięsną pieczeń świąteczną” oraz wręczono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Pisanka- Kraszanka”. Kiermasz jak co roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Bolków.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady społecznej SPZOZ

rada spzoz 03 2018 bDnia 15 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Bolkowie miało miejsce posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ-u. Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Informacja Dyrektora SPZOZ w Bolkowie oraz dyskusja na temat bieżącej sytuacji finansowo- kadrowej SPZOZ w Bolkowie oraz świadczonych usług medycznych.rada spzoz 03 2018 a

3. Omówienie projektu oraz podjęcie uchwały Rady Społecznej SPZOZ w Bolkowie w sprawie zaopiniowania wykonania planu rzeczowo- finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2017 rok.

4. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji oświaty

kom osw 3 2018Dnia 15 marca 2018 r. o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Gminami Zagranicznymi. Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie na temat działalności Gminno- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie za 2017 r. Przedstawiono informację z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków za 2017 r. z wyszczególnieniem funkcjonowania siłowni. Ponadto podana została informacja z funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r. oraz na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za 2017 r.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO