obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

Rusza realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne”

Gmina Bolków informuje, iż rozpoczęła się realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne”
W dniu 13.04.2017 r. została podpisała umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Dolnośląskiego a Gminą Bolków, na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne”.
Całkowita wartość projektu: 17 204 789,66 zł
Dofinansowanie UE: 11 772 188,79 zł

 W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 19,54 km w miejscowościach: Sady Dolne i Sady Górne  z wpięciem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Wolbromku. Zakłada się, że w wyniku tej inwestycji dostęp do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków zyskają 853 osoby: 380 mieszkańców Sadów Dolnych i 473 mieszkańców Sadów Górnych.
W dniu 17.07.2017 została podpisana umowa z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, obecnie  trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych na obszarze Aglomeracji Bolków poprzez wzrost wyposażenia tych terenów w system kanalizacji sanitarnej, zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.

Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO