obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

Kalendarium

Maj 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Inwestycje i remony w 2017 roku

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. nr ewid. 281; 277; cz.276
 2. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 757 i 758 w Wolbromku.
 3. Zagospodarowanie miejsca publicznego, pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe poprzez budowę wiaty rekreacyjnej, magazynku sprzętu sportowego i altany ogrodowej w miejscowości Stare Rochowice
 4. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002- ul. Waryńskiego.
 5. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 104/1 obręb Bolków 0002- ul. Jeleniogórska.
 6. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002- ul. Republikańska.
 7. Remont nawierzchni części dz. nr ewid. 827/3 obręb Bolków 0002 - ul. Bolka w Bolkowie.
 8. Remont kapitalny nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 235 obręb Bolków 0002 - ul. Świerkowa w Bolkowie.

Zobacz też inwestycje i remonty w 2015 roku.

Zobacz też inwestycje i remonty w 2016 roku.


 

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. nr ewid. 281; 277; cz.276.

 

plonina281Całkowita wartość zadania : 708.220,04
Wnioskowana wysokość dotacji : 341.460,00
Budżet Gminy Bolków : 366.760,04
Długość nawierzchni do przebudowy: 1,355 km

ZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- oczyszczenie i remont przepustów

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: MAJ 2017

  

2. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 757 i 758 w Wolbromku.

wolbromek757Całkowita wartość zadania : 183.941,38
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 183.941,38
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,360 km

ZAKRES PRAC:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- oczyszczenie i odtworzenie rowów
- wykonanie poboczy z niesortu kamiennego

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

 

3. Zagospodarowanie miejsca publicznego, pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe poprzez budowę wiaty rekreacyjnej, magazynku sprzętu sportowego i altany ogrodowej w miejscowości Stare Rochowice

st rochowice altanaCałkowita wartość zadania : 72.690,18
Wnioskowana wysokość dotacji : 30.000,00
Budżet Gminy Bolków : 42.690,18
Długość nawierzchni do przebudowy: 1,355 km

ZAKRES PRAC:
- wykonanie i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej,
- wykonanie i montaż budynku gospodarczego wykorzystywanego jako magazynek sprzętu sportowego,
- wykonanie i montaż altany ogrodowej,

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: MAJ 2017

 

4. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002- ul. Waryńskiego.

bolkow102Całkowita wartość zadania : 44.973,34
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 44.973,34
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,0070 km

ZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
- wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

 

5. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 104/1 obręb Bolków 0002- ul. Jeleniogórska.

bolkow104Całkowita wartość zadania : 42.774,33
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 42.774,33
Długość do przebudowy: 0,072 km


ZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

 

6. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002 - il. Republikańska

bolkow209Całkowita wartość zadania : 107.489,72
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 107.489,72
Długość do przebudowy: 0,151 km


ZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowej-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- oczyszczenie przepustów,
- regulacja studzienek dla włazów kanałowych
- wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

 

7. Remont nawierzchni części dz. nr ewid. 827/3 obręb Bolków 0002 - ul. Bolka w Bolkowie

bolkow827Całkowita wartość zadania : 20.399,94
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 20.399,94
Długość do przebudowy: 35 m


ZAKRES PRAC:
- regulacja krawężników,
- oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: MAJ 2017

 

8. Remont kapitalny nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 235 obręb Bolków 0002 - ul. Świerkowa w Bolkowie

bolkow235Całkowita wartość zadania : 36.788,81
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 36.788,81
Długość do przebudowy: 138 m


ZAKRES PRAC:
- regulacja krawężników,
- oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- regulacja studzienek i wpustów kanałowych

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO