obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Sierpień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Inwestycje i remonty w 2017 roku

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. nr ewid. 281; 277; cz.276
 2. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 757 i 758 w Wolbromku.
 3. Zagospodarowanie miejsca publicznego, pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe poprzez budowę wiaty rekreacyjnej, magazynku sprzętu sportowego i altany ogrodowej w miejscowości Stare Rochowice
 4. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002- ul. Waryńskiego.
 5. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 104/1 obręb Bolków 0002- ul. Jeleniogórska.
 6. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002- ul. Republikańska.
 7. Remont nawierzchni części dz. nr ewid. 827/3 obręb Bolków 0002 - ul. Bolka w Bolkowie.
 8. Remont kapitalny nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 235 obręb Bolków 0002 - ul. Świerkowa w Bolkowie.
 9. Parking przy przedszkolu.
 10. Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kopernika - dz. nr ewid. 20/3..
 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne..
 12. Przeygotowanie terenów inwestycyjnych przy u. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo – produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu..

Zobacz też inwestycje i remonty w 2015 roku.

Zobacz też inwestycje i remonty w 2016 roku.


 

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. nr ewid. 281; 277; cz.276.

 

plonina281Całkowita wartość zadania : 708.220,04
Wnioskowana wysokość dotacji : 341.460,00
Budżet Gminy Bolków : 366.760,04
Długość nawierzchni do przebudowy: 1,355 km

ZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- oczyszczenie i remont przepustów

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: MAJ 2017

  

2. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 757 i 758 w Wolbromku.

wolbromek757Całkowita wartość zadania : 183.941,38
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 183.941,38
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,360 km

ZAKRES PRAC:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- oczyszczenie i odtworzenie rowów
- wykonanie poboczy z niesortu kamiennego

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

 

3. Zagospodarowanie miejsca publicznego, pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe poprzez budowę wiaty rekreacyjnej, magazynku sprzętu sportowego i altany ogrodowej w miejscowości Stare Rochowice

st rochowice altanaCałkowita wartość zadania : 72.690,18
Wnioskowana wysokość dotacji : 30.000,00
Budżet Gminy Bolków : 42.690,18
Długość nawierzchni do przebudowy: 1,355 km

ZAKRES PRAC:
- wykonanie i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej,
- wykonanie i montaż budynku gospodarczego wykorzystywanego jako magazynek sprzętu sportowego,
- wykonanie i montaż altany ogrodowej,

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: MAJ 2017

 

4. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002- ul. Waryńskiego.

bolkow102Całkowita wartość zadania : 44.973,34
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 44.973,34
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,0070 km

 

 

Bolkow 102 warynskiegoZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
- wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

 

5. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 104/1 obręb Bolków 0002- ul. Jeleniogórska.

bolkow104Całkowita wartość zadania : 42.774,33
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 42.774,33
Długość do przebudowy: 0,072 km

 

 


Bolkow 104 jeleniogorskaZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

 

6. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002 - il. Republikańska

bolkow209Całkowita wartość zadania : 107.489,72
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 107.489,72
Długość do przebudowy: 0,151 km

 

 


Bolkow 209 republikanskaZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowej-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- oczyszczenie przepustów,
- regulacja studzienek dla włazów kanałowych
- wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

 

7. Remont nawierzchni części dz. nr ewid. 827/3 obręb Bolków 0002 - ul. Bolka w Bolkowie

bolkow827Całkowita wartość zadania : 20.399,94
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 20.399,94
Długość do przebudowy: 35 m

 

 


bolkow 827 bolkaZAKRES PRAC:
- regulacja krawężników,
- oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: MAJ 2017

 

8. Remont kapitalny nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 235 obręb Bolków 0002 - ul. Świerkowa w Bolkowie

bolkow235Całkowita wartość zadania : 36.788,81
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 36.788,81
Długość do przebudowy: 138 m


ZAKRES PRAC:
- regulacja krawężników,
- oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
- regulacja studzienek i wpustów kanałowych

WYKONAWCA: zostanie wyłoniony
PRZEWIDYWANY TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017

9. Parking przy przedszkolu

parking przedszkoleZakończono projekt pn. „Przebudowa zatoki postojowej przy Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie- ul. Sienkiewicza 39”. Nowa nawierzchnia bitumiczna została wykonana przez Miejsko Gminny Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie. Koszt przedsięwzięcia to kwota 33 576,69 zł.

 

 

10. Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kopernika - dz. nr ewid. 20/3.

kopernika stodola Zakres prac obejmuje prace rozbiórkowe jednej ze stodół znajdujących się przy ul. Kopernika w Bolkowie, wywóz i utylizację materiału rozbiórkowego oraz uprzątnięcie i wyrównanie terenu.

Termin wykonania do 31 lipca br.

Wartość zadania finansowanego z budżetu gminy: 80.000 zł.

 

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne zrealizowana zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby", działania nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałania nr 4.2.1 „Gospodarka wodno-ściekowa konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.04.02.01-02-0004/16-00

Całkowita wartość projektu 17.204 789,66 zł, w tym:

 • kwota dofinansowania 11.772 188,79 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
 • środki własne Gminy Bolków 5.432.600,87 PLN, w tym 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych i pokrycie wydatków niekwalifikowalnych.

Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 13.04.2017 roku. Zakończenie realizacji projektu 31.10.2018 r.

 

12. Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy u. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo – produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu.

sienkeiwcza rozbiorkaZadanie polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych przy u. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo – produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu jest realizowane w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie nr 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne”, Schemat nr 1.3.A „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”.

Do rozbiórki przeznaczono 4 hale o powierzchni zabudowy wynoszącej ponad 1600 m2 . Budynki objęte projektem to byłe obiekty magazynowo-produkcyjne opustoszałe w latach 80-tych XX w.

Projekt przewiduje prowadzenie prac rozbiórkowych pokryć dachowych, ścian, drewnianych i stalowych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących posadzek i ścian fundamentowych, wywiezienie gruzu i elementów drewnianych oraz stalowych. Zgodnie z obowiązującym prawem rozbiórka i utylizacja płyt zawierających azbest powierzona zostanie wyspecjalizowanej firmie. Po rozbiórce teren zostanie uporządkowany i wyrównany.

Ponadto w ramach działań inwestycyjnych planowane jest oświetlenie terenu, lampami umieszczonymi na czterech słupach oświetleniowych. Poza pracami budowlanymi, które stanowią główny zakres rzeczowy przedsięwzięcia, w jego zakres wchodzą jeszcze takie działania jak:

 • wykonanie dokumentacji technicznej,
 • opracowanie studium wykonalności inwestycji,
 • promocja,
 • wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru,
 • rozliczenie zadania.

Planowana całkowita wartość projektu: 426 609 zł.
Kwota dofinansowania środkami UE: 295 509 zł.
Wkład własny gminy: 131 100 zł.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO