obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

Kalendarium

Czerwiec 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Newsletter

Dla mieszkańca

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły w Kaczorowie

ZARZĄDZENIE Nr 47/2017
Burmistrza Bolkowa
z dnia 05.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczorowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 832) oraz § 1 i § 2 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr. 184, poz. 1436 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczorowie.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Bolkowa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Bolków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, ul. Rynek 1.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik do Zarządzenia nr 47.pdf)Załącznik do Zarządzenia nr 47.pdf[ ]183 kB
Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO