obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Kwiecień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dla mieszkańca

Informacja o okresie lęgowym ptaków

Burmistrz554Burmistrz Bolkowa informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków.
W związku z powyższym wszelkie czynności związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem, tj. od 16 października do końca lutego.

W sytuacji gdy koniecznym jest usunięcie drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy sprawdzić czy w obrębie usuwanych roślin lub ich bliskim sąsiedztwie występują gatunki chronionych ptaków odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego zamierzoną wycinkę drzew lub krzewów należy wykonać poza okresem lęgowym.

Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe przeprowadzenie wycinki bez kolizji z powyższymi zakazami, np. ze względu na harmonogram prac budowlanych lub zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, możliwe jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie tych czynności odpowiednio od regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Kto narusza zakazy w stosunku do gatunków chronionych podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

Nadto Burmistrz Bolkowa informuje, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO