obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

PLEBISCYT - Wybierzmy najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym Śląsku

Właśnie ruszył pierwszy dolnośląski plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego, który honorowym patronatem objął Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. W plebiscycie udział bierze blisko 600 dzielnicowych z terenu całego województwa, w tym 12 z terenu powiatu jaworskiego. Partnerem medialnym przedsięwzięcia, które wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas”, są Gazeta Wrocławska i Telewizja Echo24. Głosowanie na dzielnicowych odbywa się za pomocą sms-ów. Część uzyskanych z nich środków zostanie przeznaczona dla rodziny poległego na służbie policjanta.

Więcej...

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Bolkowie

ul. Rynek 1
59-420 Bolków

tel. +48 75 7413213, 75 7413215. wew. 24
fax +48 75 74 13 394
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik USC

mgr Beata Rapp

Zastępca Kierownika USC

mgr Katarzyna Szywała

Godziny pracy USC

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00-15.00

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego?

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje urodzenia, małżeństwa, zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych, jak również przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

  • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
  • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
  • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
  • Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą interes prawny.

Ważne!

dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi,

akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, po upływie tego okresu przekazywane są do archiwum państwowego

większość spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiana jest niezwłocznie, z wyjątkiem spraw, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przygotowania rozstrzygnięcia w formie decyzji kierownika USC.

Opłaty skarbowe

Opłaty za czynności dokonywane przez Urząd Stanu Cywilnego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego (budynek Urzędu Miejskiego - parter, kasa czynna jest w godzinach 7.00 - 14.00) lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Dane do przelewu:
Gmina Bolków
ul. Rynek1, 59-420 Bolków
Nr rachunku: 14 8647 1059 0400 0518 2004 0004

Dla przelewów dokonywanych z zagranicy:
SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL 14 8647 1059 0400 0518 2004 0004

Składając wniosek lub podanie w Urzędzie, należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty, a jeśli opłata dokonywana była za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Najczęstsze opłaty skarbowe

za odpis skrócony - 22 zł
za odpis zupełny - 33 zł

 

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Bolkowie
Rynek 1, 59-420 Bolków,
tel.: 75 7413213, 7413215, 7414383, 7414385,
fax:  75 7413394,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
strona: www.bolkow.pl

URL podmiotowej strony BIP - http://umbolkow.bip.net.pl

NIP: 614-01-02-850
REGON: 000528563

TERYT: 0205023
Województowo dolnośląskie 02
Powiat jaworski 0205

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.epuap.gov.pl

Gmina Bolków:
Obszar miejski w gminie miejsko-wiejskiej 0205024
Obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej 0205025

NIP Gminy Bolków: 695-13-99-915
REGON Gminy Bolków: 390767883

 

Urząd Miejski czynny jest
poniedziałek - piątek 700-1500

Kasa Urzędu czynna jest
poniedziałek - piątek 700-1400

Konto Bankowe: BS Jawor O/Bolków 14 8647 1059 0400 0518 2004 0004

Numer międzynarodowy: 
                                        SWIFT:
POLUPLPR 
                                        IBAN:
PL 14 8647 1059 0400 0518 2004 0004

Telefony pracowników

  Tel.: 75 74 13 213, 75 74 13 215, 75 74 14 383, 75 74 14 385,
fax. 75 74 13 394

KIEROWNICTWO URZĘDU

Burmistrz Bolkowa

mgr Jarosław Wroński

pok. nr 9

 

Z-ca Burmistrza Bolkowa

mgr Jacek Machynia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 9

 

Sekretarz Gminy i Miasta

mgr Joanna Włodarczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 9

tel. 23

Skarbnik Gminy i Miasta

Bożena Januszewska
 

pok. nr 16

tel. 32

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOśCIAMI, ROLNICTWA I LEśNICTWA

Kierownik referatu RN

mgr Wiesława Łęgosz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 3

tel. 29

Stanowisko ds. gospodarki leśnej

inż. Grzegorz Kucab
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 3

tel. 47

Inspektor ds. rolnicwa

Bogumiła Brodala Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

pok. nr 3

tel. 26

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym  -
Pracownik do kantaktów z osobami niesłyszącymi

Halina Baron Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 3

tel. 27

 

REFERAT FINANSOWO-BUDżETOWY

Z-ca Skarbnika
Gminy i Miasta

Janina Szafraniec

pok. nr 17

tel. 35

Inspektor
ds. poboru podatków

mgr Maria Brymerska

pok. nr 12

tel. 34

Inspektor
ds. poboru podatków

mgr Agnieszka Pawełska-Jankowska

pok. nr 12

tel. 34

Inspektor
ds. podatków i opłat

Halina Baczmańska

pok. nr 12

tel. 33

Inspektor
ds. podatków i opłat

mgr Agata Maziarz

pok. nr 12

tel. 33

Inspektor
ds. budżetowych i kasy

Katarzyna Warzyńska

pok. nr 1

tel. 36

Podinspektor ds. egzekucji, rozrachunków i wynagrodzeń

Renata Kałamarz

pok. nr 17

tel. 35

Podinspektor
ds. kontroli podatkowej

mgr Agnieszka Biegalska-Ozimek

pok. nr 12

tel. 34

 

REFERAT INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Kierownik Referatu 

mgr inż. Mariola Kochowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 15

tel. 15

Inspektor ds. Inwestycji infrastrukturalnych

mgr inż Justyna Borek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 15

tel. 15

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Beata Rapp
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 10

tel. 20

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik referatu GKŚ

mgr inż. Radosław Łukasiński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 7

tel. 31

Stanowisko ds. ochrony środowiska

 

pok. nr 2

tel. 17

Podinspktor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

mgr Izabela Grudzień
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 2

tel. 30 

Podinspektor ds. ewidencji
i rozliczeń

mgr Joanna Niemiec-Klimek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 2

tel. 30 

Inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich

mgr Agnieszka Dec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 4

tel. 18

STANOWISKA SAMODZIELNE

Inspektor ds. budownictwa

mgr Renata Siemion
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 15

tel. 38

Inspektor ds. lokalowych

Maria Leń

pok. nr 6

tel. 39

Inspektr ds. obsługi Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Plucińska-Wutka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 5

tel. 13

Inspektor
ds. kadr i ubezpieczeń

mgr inż. Małgorzata Stasiak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 7

tel. 25

Referent ds. kancelaryjno-technicznych

Mariola Maciak

pok. nr 9

tel. 12

Inspektor ds. ewidencji ludności

Jolanta Kowalska-Kobza
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 10

tel. 20

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

mgr Edyta Szpyrka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 10

tel. 28

Podinspektor ds.
obywatelskich i p.poż

mgr Marzena Spicera
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 13

tel. 45

Inspektor ds. informatyki, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

mgr inż. Rafał Bonna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 15

tel. 16

Inspektor ds. społeczno-administracyjnych

mgr Katarzyna Szywała-Bryła
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 14

tel. 44

Starszy inspektor BHP

Mirosław Raszyk

pok. nr 4

tel. 18

Inspektor
ds. Promocji Gminy

mgr Natalia Mataczyńska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 13

tel. 37 

Inspektor ds.
Współpracy z zagranicą

mgr inż. Andrzej Kmiecik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. nr 13

tel. 37 

Stanowiska obsługi

     

Asystent

mgr Anna Andrzejewska- Bonna

pok. nr 15

tel. 14 

Punkt informacyjny

 stażyści

 

  

 

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO