obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

Kalendarium

Marzec 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Artykuły

Inwestycje i remony w 2016 roku

 1. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa - dz. nr ewid. 178, 833/10, 568, 717, 835/13, 719/2, 720/11 i 450/5 obręb Bolków 0002" – ul. Jeleniogórska, Słoneczna, Świerczewskiego, Młynarska.
 2. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 547 wraz z utwardzeniem działki 546/1 – ul. Kamiennogórska w Bolkowie.
 3. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie dz. nr 35.
 4. Budowa ogrodzenia z piłkochwytu wraz z częściowym drenażem na boisku sportowym w miejscowości Mysłów.
 5. Przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską ( skarpa rzeki Nysy Szalonej ) dz. nr 159 w Bolkowie ( 0+000-0+030) [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].
 6. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wierzchosławiczki.
 7. Budowa zjazdu oraz utwardzenie terenu dz. nr 348/3 i dz. nr 593 obręb Kaczorów.
 8. Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 282 w Mysłowie ( 0+000-0+090) [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r..
 9. Remont kapitalny nawierzchni ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie dz. nr 159 obręb 0002 Bolków – ciąg pieszo-jezdny..
 10. Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 581, 582, 588/1 i 507/2 w Mysłowie, ( 0+000-0+324) [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]..

Zobacz też inwestycje i remonty w 2015 roku.


 

1. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa - dz. nr ewid. 178, 833/10, 568, 717, 835/13, 719/2, 720/11 i 450/5 obręb Bolków 0002" – ul. Jeleniogórska, Słoneczna, Świerczewskiego, Młynarska.

 

Całkowita wartość zadania : 338.376,56
Wnioskowana wysokość dotacji : 100.000,00
Budżet Gminy Bolków : 238.376,56
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,546 km

ZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- profilowanie i zgęszczanie podłoża,
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: WRZESIEŃ 2016

 

ul. Świerczewskiego
Świerczewskiego Świerczewskiego

ul. Słoneczna
Słoneczna Słoneczna

ul. Jeleniogórska
Jeleniogorska 178 Jeleniogorska 178

ul. Młynarska
Młynarska Młynarska

 

 

2. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 547 wraz z utwardzeniem działki 546/1 – ul. Kamiennogórska w Bolkowie.

 Kamiennogorska 547Całkowita wartość zadania : 98.052,71

Budżet Gminy Bolków : 98.052,71

Długość nawierzchni do przebudowy: 0,115 km

Kamiennogorska 547a.jpgZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- profilowanie i zgęszczanie podłoża,
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
- krawężniki betonowe,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- zakup i montaż tablic, ławek, stojaka na rowery


WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: CZERWIEC 2016

 

3. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie dz. nr 35.

Lipa 35Lipa dz.35 2Całkowita wartość zadania : 135.076,44
Wysokość dotacji : 27.468,00
Budżet Gminy Bolków : 107.608,44
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,109 km +0,100 km


ZAKRES PRAC:
- pogłębianie rowów melioracyjnych,
- koryta wykonywane mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- pobocza z niesortu kamiennego,


WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków


TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: CZERWIEC 2016

 

4. Budowa ogrodzenia z piłkochwytu wraz z częściowym drenażem na boisku sportowym w miejscowości Mysłów.

Całkowita wartość zadania : 68.901,41
Wnioskowana wysokość dotacji : 30.000,00
Budżet Gminy Bolków : 38.901,41


ZAKRES PRAC:
- ogrodzenie boiska z piłkochwytu o wysokości 6,0 m z siatki słupkach z rur stalowych ,
- zakup i montaż bramy i furtki,
- drenaż dodatkowy odprowadzający wodę z narożnika boiska,


WYKONAWCA: PORTE Mateusz Lachowicz, ul. Armii Krajowej 7/1, 55-100 Trzebnica


TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: PAŹDZIERNIK 2016

 

5. Przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską ( skarpa rzeki Nysy Szalonej ) dz. nr 159 w Bolkowie ( 0+000-0+030) [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Nysa nysa okCałkowita wartość zadania : 150.401,41
Wnioskowana wysokość dotacji : 110.000,00
Budżet Gminy Bolków : 40.401,41
Długość do przebudowy: 0,030 km


ZAKRES PRAC:
- rozebranie zawalonego granitowego muru oporowego skarpy rzeki,
- oczyszczenie koryta rzeki,
- wykonanie nowych fundamentów betonowych,
- wymurowanie nowego muru oporowego z bloczków granitowych wraz ze spoinowaniem,
- odtworzenie pobocza oraz części nawierzchni bitumicznej drogi,
- odtworzenie barier bezpieczeństwa,


WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków


TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: PAŹDZIERNIK 2016

 

6. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wierzchosławiczki

wierzchoslawiczkiCałkowita wartość zadania: 16.699,70 zł
Budżet Gminy Bolków: 16.699,70 zł

Zakres prac:

Zakup i montaż:

- karuzela ASTRUS – 1 szt.
- sprężynowiec KONIK – 1 szt.
- ławka metalowa z oparciem – 3 szt.
- stół piknikowy – 1 szt.
- kosz na śmieci metalowy – 1 szt.
- tablica regulaminowa – 1 szt.
- ogrodzenie - 32 mb

Wykonawca: ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul.BIWiD 9e, 75-209 Koszalin
Termin zakończenia zadania: 22 kwietnia 2016 r.

 

7. Budowa zjazdu oraz utwardzenie terenu dz. nr 348/3 i dz. nr 593 obręb Kaczorów

kaczorow 593Całkowita wartość zadania: 119.547,40 zł
Budżet Gminy Bolków: 119.547,40 zł

Zakres prac:
Budowa zjazdu z drogi gminnej, roboty rozbiórkowe zbiornika żelbetowego, wykonanie krawężników, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz schodów terenowych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót:

 • kaczorow 593awykonanie wykopu na części przebiegu trasy drenażu oraz korytowanie pod płyty ażurowe,
 • położenie rur drenarskich o śr. 160 wraz ze studzienkami, wykonanie obsypki wraz z geowłókniną,
 • wykonanie podbudowy pod płyty ażurowe:
  • wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o gr.50 cm
  • wykonanie górnej warstwy podłoża gr. 25 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dwuwarstw. gr 30 cm
 • wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych,
 • położenie płyt ażurowych na podsypce piaskowej oraz z kostki pełnej betonowej,
 • wykonanie schodów terenowych,
 • wykonanie ogrodzenia wys. 1,5 m,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca: Usługi Montażowo – Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski, ul.Spacerowa 5A, 58-400 Kamienna Góra

Termin zakończenia zadania: 13 czerwca 2016 r.

 

8. Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 282 w Mysłowie ( 0+000-0+090) [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.

Myslow 228Całkowita wartość zadania: 71.299,68 zł
Wnioskowana wysokość dotacji : 55.000,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 16.299,68 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,090 km

Zakres prac:

 • - profilowanie i zgęszczanie podłoża,
 • - podbudowa z kruszyw łamanych 0/63  grubość 20 cm- warstwa dolna
 • - podbudowa z  kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm – warstwa górna
 • - warstwa wiążąca z masy min. - asfaltowej  grubość 4 cm
 • - warstwa ścieralna z masy min. - asfaltowej  grubość 4 cm
 • - krawężniki wraz z wykonaniem ław

Myslow 228 okWykonawca: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

Termin zakończenia zadania: LISTOPAD 2016 r.

 

 

9. Remont kapitalny nawierzchni ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie dz. nr 159 obręb 0002 Bolków – ciąg pieszo-jezdny.

jeleniogorska nysaCałkowita wartość zadania: 14.945,68 zł
Budżet Gminy Bolków: 14.945,68 zł

Zakres prac:

 • mechaniczne frezowanie 420 m2 nawierzchni na zimno,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych grubość 8 cm 450 m2

Wykonawca: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

Termin zakończenia zadania: PAŹDZIERNIK 2016 r.

 

 

10. Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 581, 582, 588/1 i 507/2 w Mysłowie, (0+000-0+324) [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.].

myslow581mCałkowita wartość zadania: 245.466,23 zł
Budżet Gminy Bolków: 52.029,23 zł
Wnioskowana wysokość dotacji : 193.437,00 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,324 km

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się:

 • wykonanie korytowania i wywóz urobku,
 • wzmocnienie istniejącego gruntu poprzez stabilizację cementem w ilości 15/kg m2,
 • warstwa odsączająca grubość 10 cm,
 • podbudowa z niesortu 0/63 warstwa dolna grubość 15 cm,
 • podbudowa z niesortu 0/31,5 warstwa górna grubość 8 cm,
 • warstwa wiążąca z masy min. - asfaltowej grubość 4 cm,
 • warstwa ścieralna z masy min. - asfaltowej grubość 4 cm.

Ponadto, zadanie obejmuje: wykarczowanie krzewów rosnących w pasie drogi, wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, odtworzenie rowów na długości 149 mb, oczyszczenie przepustu o śr. 1000 mm, remont dwóch przepustów o śr. 400 mm, oraz utwardzenie zatoki postojowej-mijanki.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. 59-400 Jawor,ul. Poniatowskiego 25

Termin zakończenia zadania: GRUDZIEŃ 2016 r.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO