obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej

sesjaDnia 28 września br. w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
8. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie za I półrocze 2017 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:


1. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
2. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2017 r.;
3. w sprawie zasad korzystania z sali gimnastycznej przy ul. Bolka 8D w Bolkowie;
4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków.
12. Podjęcie wniosków.
13. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
14. Zakończenie obrad.

sesja sesja sesja sesja sesja sesja sesja

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO