obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium EN

January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Bolkowie

posiedzenie SPZOZ27 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia dyskutowano na temat aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej Zakładu oraz zawartych umów z NFZ i zakresu świadczonych usług medycznych przez SPZOZ w Bolkowie. Po przedstawieniu przez Panią Dyrektor SPZOZ Anettę Strzelecką wykonanie planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Bolkowie za 2013 rok, podjęto uchwałę Rady Społecznej w sprawie zaopiniowania wykonania danego planu. Kolejne działania, dotyczące wyżej wymienionej Placówki, to podjęcie uchwały Rady Społecznej w sprawie zaopiniowania wniosku o dotację. Posiedzenie zakończyło się podjęciem wniosku w sprawie przyznania Dyrektorowi SPZOZ w Bolkowie nagrody rocznej.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO