Prace konserwacyjne i udrożnienie rzeki Nysa Szalona: 50.929710, 16.112566
Remont muru oporowego przy ul. Młynarskiej – dz. nr ewid. 447: 50.923834, 16.101392
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Świnach: 50.939000, 16.112952
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie: 50.921978, 16.105764
Zagospodarowanie miejsca publicznego, pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe poprzez budowę wiaty rekreacyjnej, magazynku sprzętu sportowego i altany ogrodowej w miejscowości Stare Rochowice: 50.925071, 16.066325
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kopernika: 50.922873, 16.094402
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne: 50.874500, 16.159500
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne: 50.901100, 16.164900
Wzrost jakości i dostępności usług medycznych: 50.923282, 16.104895
Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie: 50.927059, 16.110163
Zaprojektuj z nami swoją przyszłoś: 50.926951, 16.105120
WIEM, UMIEM, ROZUMIEM”: 50.909162, 15.957019
WIEM, UMIEM, ROZUMIEM”: 50.971657, 16.018217
WIEM, UMIEM, ROZUMIEM”: 50.886663, 16.167594
Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wierzchosławiczki: 50.910800, 16.067000
Przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską: 50.925842, 16.103489
Budowa ogrodzenia z piłkochwytu wraz z częściowym drenażem na boisku sportowym w miejscowości Mysłów.: 50.932144, 15.984464
Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Lipa .: 50.971677, 16.018807
Remont i modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Świerczewskiego 1-7 w Bolkowie: 50.921115, 16.100110
Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego parku miejskiego w Bolkowie.: 50.919688, 16.103768
Rozbudowa placów zabaw przy szkole w Bolkowie i Kaczorowie.: 50.908729, 15.956697
Rozbudowa placów zabaw przy szkole w Bolkowie i Kaczorowie.: 50.919336, 16.098361
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 576 w Kaczorowie: 50.907146, 15.935669
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Rochowicach, dz. nr 522: 50.925193, 16.045661
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 449 w Mysłowie: 50.931658, 15.977812
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 285 w Mysłowie: 50.933700, 15.981073
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 288 w Mysłowie: 50.934308, 15.987339
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 450 i 790 w Mysłowie: 50.931387, 15.977769
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr ewid. 436 w Mysłowie: 50.930359, 15.975451
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 581, 582, 588/1 i 507/2 w Mysłowie: 50.919809, 15.964937
Remont kapitalny nawierzchni ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie dz. nr 159: 50.926008, 16.103822
Budowa zjazdu oraz utwardzenie terenu dz. nr 348/3 i dz. nr 593 obręb Kaczorów: 50.904805, 15.958543
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie dz. nr 35.: 50.973089, 16.019976
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 547 wraz z utwardzeniem działki 546/1: 50.920503, 16.101987
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa – dz. nr ewid. 178, 833/10, 568, 717, 835/13, 719/2, 720/11 i 450/5 obręb Bolków 0002″ – ul. Jeleniogórska, Słoneczna, Świerczewskiego, Młynarska.: 50.923995, 16.101470
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa – dz. nr ewid. 178, 833/10, 568, 717, 835/13, 719/2, 720/11 i 450/5 obręb Bolków 0002″ – ul. Jeleniogórska, Słoneczna, Świerczewskiego, Młynarska.: 50.917800, 16.101000
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa – dz. nr ewid. 178, 833/10, 568, 717, 835/13, 719/2, 720/11 i 450/5 obręb Bolków 0002″ – ul. Jeleniogórska, Słoneczna, Świerczewskiego, Młynarska.: 50.926113, 16.105539
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa – dz. nr ewid. 178, 833/10, 568, 717, 835/13, 719/2, 720/11 i 450/5 obręb Bolków 0002″ – ul. Jeleniogórska, Słoneczna, Świerczewskiego, Młynarska.: 50.916252, 16.099777
Parking przy przedszkolu: 50.926545, 16.107974
Remont nawierzchni części dz. nr ewid. 827/3 obręb Bolków 0002 – ul. Bolka w Bolkowie: 50.920506, 16.097760
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 209 obręb Bolków 0002 – ul. Republikańska: 50.931198, 16.110002
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 104/1 obręb Bolków 0002- ul. Jeleniogórska.: 50.924943, 16.100389
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 102 i cz. 98 obręb Bolków 0002- ul. Waryńskiego.: 50.926315, 16.099734
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 757 i 758 w Wolbromku.: 50.929717, 16.135504
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, dz. nr ewid. 281; 277; cz.276: 50.909230, 16.012187
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 282 w Mysłowie ( 0+000-0+090) [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.: 50.937689, 15.987382
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 530 w Grudnie: 50.953655, 16.027637
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Półwsie – dz. nr 44/4: 50.881810, 16.113167
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 291 w Mysłowie: 50.936737, 15.994120
Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn.: Bolkowska Galeria Historyczno–Artystyczna ARS ET HISTORIA: 50.922089, 16.102803
Otwarta Strefa Aktywności – ul. Wiśniowa w Bolkowie: 50.934714, 16.111772
Przebudowa placu manewrowego wraz z przejściem do Szkoły Podstawowej w Bolkowie – dz.427 obręb Bolków-2 [intensywne opady deszczu i gradu lipiec 2017 r.]: 50.919742, 16.097943
Modernizacja terenu rekreacyjnego ul. Wysokogórska w Bolkowie – ETAP II: 50.922332, 16.105560
Renowacja pokrycia asfaltowego boiska przy ul. 1 Maja w Bolkowie: 50.922347, 16.103696
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D do Radzimowic, dz. nr 425 obręb : Mysłów w km ( 0+300 – 0+736 ) [ intensywne opady deszczu i gradu lipiec 2017 r.]: 50.933100, 15.981000
Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Rochowice: 50.922826, 16.049223
Naprawa deskowania mostu w drodze dojazdowej nr ewid. dz. 957 i 954 obręb Wierzchosławice: 50.884193, 16.076946
Remont dachu na sali gimnastycznej przy SP w Bolkowie.: 50.918538, 16.097438
Utwardzenie terenu pod plac parkingowy przy ul. Rycerskiej 25B w Bolkowie, dz. 530/4: 50.919038, 16.100571
Utwardzenie terenu pod plac parkingowy przy ul. Sienkiewicza 13 w Bolkowie, dz. 485/10 i 485/11: 50.924949, 16.104584
Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 50.921900, 16.100600
Rozwój e-usług w Gminie Bolków: 50.922265, 16.100574